Pressmeddelande -

Sifoundersökning visar: Fler oroade över värdeutvecklingen på sin bostad

En av fyra svenska bostadsägare, 25 procent, oroas över att värdet på den egna bostaden ska sjunka – en ökning från 19 procent 2018. Mest oroade är unga, mellan 18–29 år, där hälften är oroliga över värdeutvecklingen på sin bostad. Det visar Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings undersökning Bostadskollen.

– Det har varit ett händelserikt år på bostadsmarknaden. Förutom osäkerhet kring regeringsbildningen och fortsatt hårda kreditvillkor har reporäntan höjts för första gången sedan 2011. Det är främst därför andelen bostadsägare som är oroliga för värdeutvecklingen på deras bostad ökat senaste året, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

I undersökningen svarar 25 procent av de svenska bostadsägarna att de är oroliga för hur värdet på den egna bostaden ska utvecklas. Det är en ökning från 19 procent för ett år sedan. Mest oroade är bostadsägare mellan 18–29 år, där hälften av bostadsägarna oroas över värdeutvecklingen. Även här har andelen oroade ökat, från 40 till 47 procent. Rädslan för prisnedgångar minskar betydligt med åldern. Exempelvis uppger 17 procent av bostadsägarna över 65 år att de är oroade.

Statistik från SCB visar att många unga tvingas bo kvar hos föräldrarna och att andelen unga som äger sitt boende minskar. Etableringsåldern – SCB:s mått på när 75 procent av en ålderskategori har egen bostad och försörjning – har gått upp från 21 år 1985 till 29 år i dag. Dessutom har andelen unga mellan 25–34 år som äger sitt boende minskat från 43 procent 1980/81 till 24 procent 2016/17.

– När unga tvingas bo kvar hos sina föräldrar och när andelen som äger sitt boende nästan halverats är det tydliga tecken på att bostadsmarknaden behöver reformeras med åtgärder som ökar rörligheten. Här bör insatser riktade till unga bostadsköpare vara i fokus, såsom sänkt flyttskatt och subventionerat bosparande, säger Marcus Svanberg.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Sangrud, PR- och kommunikationsansvarig
Tel. 073-441 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se

Här kan du följa oss:

Webb: www.lansfast.se
Blogg: www.bostadskoll.com
Facebook: @lansfast.ab
Instagram: @lansfast.ab
Twitter: @lff_ab

Om Bostadskollen:
Resultatet av Bostadskollen baseras på en Sifoundersökning där 2 300 svenskar i åldern 18-79 år, ur ett riksrepresentativt urval, svarat på frågor om prisutveckling, politik och andra bostadsrelaterade frågor. Undersökningen slutfördes i februari 2019.

Bilaga

Oroar du dig för hur värdet på din bostad kommer att utvecklas (2019)?

Ålder Ja Nej Vet ej
Totalt 25% 75% 0%
18–29 år 47% 49% 4%
30–49 år 28% 72% 0%
50–64 år 18% 82% 0%
65–79 år 17% 83% 0%


Oroar du dig för hur värdet på din bostad kommer att utvecklas (2018)?

Ålder Ja Nej Vet ej
Totalt 19% 81% 0%
18–29 år 40% 60% 0%
30–49 år 24% 76% 0%
50–64 år 14% 86% 0%
65–79 år 10% 89% 1%

Ämnen

  • Fastighetsförmedling

Kategorier

  • undersökningar och rapporter
  • bostadskollen

Om Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är Sveriges snabbast växande fastighetsmäklare och den tredje största aktören i branschen. Med 168 bobutiker och 800 hängivna medarbetare runt om i Sverige finns vi alltid nära våra kunder. Under 2017 förmedlade företaget cirka 22 000 objekt till ett försäljningsvärde av 48,7 miljarder kronor. Vi tycker att den lokala närheten är viktig och tror att det är en av anledningarna till att vi för tredje året i rad har Sveriges nöjdaste kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex 2018.

Om Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings vision är ”Trygga bostadsaffärer genom livet”. Idag är vi Sveriges snabbast växande fastighetsmäklare och den tredje största aktören i branschen. Med 165 bobutiker och över 800 hängivna medarbetare runt om i Sverige finns vi alltid nära våra kunder. Under 2018 förmedlade företaget cirka 22 000 objekt till ett försäljningsvärde av 47 miljarder kronor. Vi tycker att den lokala närheten är viktig och tror att det är en av anledningarna till att vi för tredje året i rad har Sveriges nöjdaste kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex 2018.

Kontakter

Marcus Svanberg

Presskontakt VD 070-238 21 50

Relaterat innehåll