Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Nytt fågelskyddsområde i Ulricehamns kommun

Vi har bildat ett nytt fågelskyddsområde på Lindö i sjön Tolken. Detta för att skydda en mycket störningskänslig fågelart. Besökare måste från och med nu ha minst 300 meters marginal till ön under perioden 1 mars till 1 juli.

Skyddet av Lindö ska säkerställa att det finns tillräckligt med fredade områden för den här skyddsvärda artens behov av lämpliga häckningsområden. Fågeln är mycket störningskänslig. Därför måste alla besökare ha minst 300 meters marginal till ön under perioden 1 mars till 1 juli. Detta gäller givetvis varje år, från och med nu.

Fågelarten finns med i Fågeldirektivet (79/409/EEG). Det betyder att medlemsländerna i Europeiska Unionen måste vidta särskilda åtgärder för bevara dess livsmiljöer och säkra en långsiktig överlevnad inom utbredningsområdet. Fågeln är fridlyst i Sverige. Den är dessutom klassad som nära hotad (NT) i vår nationella rödlista. Rödlistan är en bedömning av tillståndet för alla våra växter och djur. Varje enskild art klassificeras regelbundet mellan ytterlighetskategorierna livskraftig och utdöd.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Josefine Muñoz

Josefine Muñoz

Naturvårdsbiolog 010-224 53 46
Jan Mogol

Jan Mogol

Pressansvarig 010-224 45 52

Vi arbetar för det hållbara samhället

Vår huvuduppgift är att se till att vi får ett hållbart samhälle och vi gör det genom att arbeta för en god samhällsplanering. Våra verktyg är rådgivning och vägledning, beslut och tillståndsgivning, tillsyn samt beslut om ekonomiska bidrag. Agenda 2030 är en viktig utgångspunkt när vi styr och planerar vårt arbete. Social hållbarhet är det yttersta målet, ekonomisk hållbarhet är ett medel för att nå dit och miljömässig hållbarhet sätter ramarna får hur vi kan förverkliga det hållbara samhället.

Länsstyrelsen Västra Götaland
Södra Hamngatan 3
411 14 Göteborg
Sverige