Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Nytt fågelskyddsområde i Ulricehamns kommun

Vi har bildat ett nytt fågelskyddsområde på Lindö i sjön Tolken. Detta för att skydda en mycket störningskänslig fågelart. Besökare måste från och med nu ha minst 300 meters marginal till ön under perioden 1 mars till 1 juli.

Skyddet av Lindö ska säkerställa att det finns tillräckligt med fredade områden för den här skyddsvärda artens behov av lämpliga häckningsområden. Fågeln är mycket störningskänslig. Därför måste alla besökare ha minst 300 meters marginal till ön under perioden 1 mars till 1 juli. Detta gäller givetvis varje år, från och med nu.

Fågelarten finns med i Fågeldirektivet (79/409/EEG). Det betyder att medlemsländerna i Europeiska Unionen måste vidta särskilda åtgärder för bevara dess livsmiljöer och säkra en långsiktig överlevnad inom utbredningsområdet. Fågeln är fridlyst i Sverige. Den är dessutom klassad som nära hotad (NT) i vår nationella rödlista. Rödlistan är en bedömning av tillståndet för alla våra växter och djur. Varje enskild art klassificeras regelbundet mellan ytterlighetskategorierna livskraftig och utdöd.

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Josefine Muñoz

Josefine Muñoz

Naturvårdsbiolog 010-224 53 46
Jan Mogol

Jan Mogol

Presskontakt Pressansvarig 010-224 45 52