Gå direkt till innehåll
Det finns flera saker du kan göra för att inte sprida främmande arter till våra stora sjöar i sommar. Foto: Pixabay.
Det finns flera saker du kan göra för att inte sprida främmande arter till våra stora sjöar i sommar. Foto: Pixabay.

Nyhet -

Undvik att sprida främmande arter till våra sjöar

Sommaren är här och i år kommer fler än vanligt vistas i den svenska naturen. Om du ska ta din båt till en ny sjö finns mycket du kan göra för att inte sprida främmande arter till våra stora sjöar. Det gäller också dig som dyker eller fiskar.

Risken för att främmande arter ska sprida sig och komma in till våra stora sjöar Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren är stor. Alla främmade arter ställer inte till med problem, men några är invasiva och kan påverka den biologiska mångfalden och samhället. De kan sprida sjukdomar och konkurrera ut inhemska arter.

I broschyren Sprid inte främmande arter till våra sjöar finns flera tips på vad allmänheten kan göra, något som är särskilt aktuellt under sommaren.

­– Det finns flera saker man kan tänka på, säger Sara Peilot, verksamhetsledare på Vänerns vattenvårdsförbund. Det handlar till exempel om att använda bete från vattendrag nära där man fiskar och att alltid tömma båtmotorn på vatten när man tagit upp den.

Arter kan komma in genom utsättningar av främmande växter och djur eller som fripassagerare på exempelvis båtskrov. I dag finns det flera kända främmande arter i våra stora sjöar. Av dessa tror man att kräftpest och sjögull är de som har störst negativ påverkan.

– Invasiva främmande arter bedöms vara ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden på global nivå, fortsätter Sara Peilot. I framtiden, med ett varmare klimat, kommer troligen arterna tyvärr lättare kunna etablera sig i våra sjöar.

Tips på vad du kan göra

För att undvika att sprida främmande arter finns det flera saker du kan göra: 

  • Töm beteshinken och släpp aldrig ut levande bete som fisk och kräftor i andra vatten än där du fångat dem. Undvik också att flytta levande blötdjur som insekter, musslor och sniglar.
  • Använd bara insekter och mask som du fångat i närheten av ditt fiskevatten. Undvik fluglarver, så kallade maggots, eller annat levande agn som du köpt utomlands.
  • Om du färdas med din båt i en kanal mellan olika vatten, tvätta den i en båtbottentvätt om möjligt.
  • Töm motorn på vatten när du tagit upp den. Det gäller även andra utrymmen på båten som håller vatten.
  • Plantera växter i din trädgård eller damm som du vet finns naturligt i Sverige. Flytta aldrig växter eller djur mellan sjöar.
  • Rengör utrustning som dykardräkter, fiskeredskap, båtar och annan utrustning innan du flyttar dem till ett nytt vatten.
  • Torka utrustning som dykardräkter, fiskeredskap, båtar och annan utrustning innan du flyttar dem till ett nytt vatten.

Du kan också rapportera in fynd av misstänkta främmande arter på Havs- och vattenmyndighetens inrapporteringsverktyg för vattenorganismer

Om broschyren

Broschyren Sprid inte främmande arter till våra sjöar har tagits fram av vattenvårdsförbunden för Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Förutom tips på vad allmänheten kan tänka på innehåller broschyren också en beskrivning av flera främmande arter som är på väg in i Sverige eller som redan finns i våra sjöar. Broschyren har delfinansierats med medel från Havs- och vattenmyndigheten. Kanslierna för respektive vattenvårdsförbund för Vänern, Vättern och Mälaren finns vid Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Länsstyrelsen Västmanlands län.

Fakta: Vilka främmande arter finns i sjöarna?

Bilden nedan visar vilka främmande invasiva arter som finns i de stora sjöarna Hjälmaren, Mälaren, Vänern och Vättern. Signalkräfa och kräftpest finns till exempel i alla fyra sjöarna, likaså vattenpest. 

Kontakter 

Sara Peilot
Vänerns vattenvårdsförbund
010-224 52 05

Friederike Ermold
Vätternvårdsförbundet
010-223 62 01

Ingrid Hägermark
Mälarens vattenvårdsförbund
010-224 93 72

Mia Andersson
Hjälmarens vattenvårdsförbund
070-237 50 20

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt Länsstyrelsen Västra Götaland 010-224 42 65

Vi arbetar för det hållbara samhället

Vår huvuduppgift är att se till att vi får ett hållbart samhälle och vi gör det genom att arbeta för en god samhällsplanering. Våra verktyg är rådgivning och vägledning, beslut och tillståndsgivning, tillsyn samt beslut om ekonomiska bidrag. Agenda 2030 är en viktig utgångspunkt när vi styr och planerar vårt arbete. Social hållbarhet är det yttersta målet, ekonomisk hållbarhet är ett medel för att nå dit och miljömässig hållbarhet sätter ramarna får hur vi kan förverkliga det hållbara samhället.

Länsstyrelsen Västra Götaland
Södra Hamngatan 3
411 14 Göteborg
Sverige