Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Efterlevnad av covid-19-lagen i Västra Götaland vecka 16 och 17

Tillsynsarbetet rör sig vidare in i maj och mot varmare tider. Inkomna frågor och tips under vecka 16 och 17 visar på en ökad vilja att samlas och arrangera evenemang i länet samt funderingar kring vad som gäller för verksamheter som kan kopplas till sommar och sol.

Under vecka 16 och 17 har tillsynsarbetet fokuserat på turistområden, handelsplatser och serviceinrättningar. Vi har även lagt stort fokus på och prioriterat inventering och tillsyn av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som är på gång i vårt län. Det börjar också komma in frågor till länsstyrelsen inför sommarsäsongen, till exempel om verksamheter så som badplatser och utomhusbassänger samt olika typer av evenemang.

Ökat intresse för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

- Vi ser att intresset för att ordna olika evenemang ökar nu i och med kommande sol och värme. Dock verkar det som att många inte har reflekterat över lämpligheten i sitt evenemang i relation till pandemiläget och inte heller uppfattat att deras planerade evenemang kan omfattas av covid-19-lagstiftningen, säger Kristina Höök Patriksson, tillsynsstrateg.

Länsstyrelsen upplever att fler och fler verksamhetsutövare försöker att maximera antalet deltagare istället för att tänka på smittspridningen och vad som är lämpligt att arrangera i pandemitider. Det verkar också finnas ett missförstånd bland de som planerar evenemang, att tillställningar utomhus inte påverkas av pandemirestriktioner enligt covid-19-lagen.

Under vecka 16 och 17 har Länsstyrelsen haft ett tätt samarbete med polisen för att fånga upp de allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som planerats i länet.

- Vi uppmanar alla att fundera en extra gång om man planerar en tillställning och även dubbelkolla med polisen eller oss på Länsstyrelsen kring vad som gäller för just deras evenemang, fortsätter Kristina Höök Patriksson

Brister upptäckta vid tillsyn åtgärdas i de flesta fall frivilligt.

Det är generellt en god följsamhet av lagstiftningen bland de verksamhetsutövare som fått tillsynsbesök. Länsstyrelsen upplever att de som får påpekande av brister åtgärdar dessa frivilligt i de flesta fallen. De vanligaste bristerna är att verksamheten inte har satt maxantal på avgränsade utrymmen eller saknar dokumentation över vidtagna åtgärder.

Under vecka 16 och 17 har två beslut om föreläggande beslutats. Det gäller ett föreläggande vid vite som utfärdats för en offentlig tillställning, Tough Viking, samt ett föreläggande gällande brister på en mindre livsmedelsbutik i Göteborg. Tidigare föreläggande för allmän sammankomst i samband med religionsutövning har också följts upp med gott resultat då verksamhetsutövaren vidtagit åtgärder.

Du hittar både den nationella och den regionala efterlevnadsrapporten för vecka 16 och 17 på vår webbplats

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen, lansstyrelsen.se

Kontaktperson:
Kristina Höök Patriksson
Tillsynsstrateg
010-224 51 63
Kristina.Hook-Patriksson@lansstyrelsen.se

Lotta Sahlin Skoog
Tillsynsstrateg
010-224 46 67
Lotta.Sahlin.Skoog@lansstyrelsen.se

Maria Andersson
Utvecklingsledare
010-224 43 33
maria.o.andersson@lansstyrelsen.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Vi arbetar för det hållbara samhället. Vår huvuduppgift är att se till att vi får ett hållbart samhälle och vi gör det genom att arbeta för en god samhällsplanering. Våra verktyg är rådgivning och vägledning, beslut och tillståndsgivning, tillsyn samt beslut om ekonomiska bidrag. 

Presskontakt

Emma Wahlstedt

Emma Wahlstedt

Kommunikatör 010-224 53 78

Vi arbetar för det hållbara samhället

Vår huvuduppgift är att se till att vi får ett hållbart samhälle och vi gör det genom att arbeta för en god samhällsplanering. Våra verktyg är rådgivning och vägledning, beslut och tillståndsgivning, tillsyn samt beslut om ekonomiska bidrag. Agenda 2030 är en viktig utgångspunkt när vi styr och planerar vårt arbete. Social hållbarhet är det yttersta målet, ekonomisk hållbarhet är ett medel för att nå dit och miljömässig hållbarhet sätter ramarna får hur vi kan förverkliga det hållbara samhället.

Länsstyrelsen Västra Götaland
Södra Hamngatan 3
411 14 Göteborg
Sverige