Gå direkt till innehåll
Karta över aktuellt skredområde. Copyright: Lantmäteriet.
Karta över aktuellt skredområde. Copyright: Lantmäteriet.

Pressmeddelande -

​Fortsatt förbud att vistas i skredområdet i Kungälvs kommun

Länsstyrelsen har beslutat om fortsatt tillträdesförbud vid det skreddrabbade området i Bastevik, norr om Lökeberg i Kungälvs kommun. Det är fortfarande farligt att vistas i området, även efter att räddningsinsatsen avslutats. Marken är instabil och det finns risk för nya skred. Vi uppmanar allmänheten att respektera avspärrningarna.

Länsstyrelsens beslut om tillträdesförbud börjar gälla när räddningstjänsten avslutar sin insats. Beslutet är fattat med stöd av ordningslagen och förmedlas bland annat genom information i Sveriges Radio P4 Göteborg.

Analyser från Statens geotekniska institut visar att det är förenat med livsfara att vistas i det skreddrabbade området. Det är inte osannolikt att flera skred kan inträffa. Beslutet om tillträdesförbud gäller tillsvidare.

På kartan ser du vilket område som berörs av tillträdesförbudet.

Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsen, Södra Hamngatan 3, Göteborg.

Om händelsen i Lökeberg
Den 13 november inträffade ett jordskred cirka 600 meter väster om Lökebergs badplats i Kungälvs kommun. Skredet följdes av flera mindre ras. Räddningstjänsten har varit på plats sedan den 13 november och området har varit avspärrat med stöd av lagen om skydd mot olyckor.

Räddningstjänst, Kungälvs kommun, Statens geotekniska institut m.fl. har haft en löpande samverkan för att analysera läget och planera det fortsatta arbetet. Länsstyrelsen har deltagit i denna samverkan och stöttat räddningstjänst och kommun i hanteringen. Vi fortsätter samverka med och stödja kommunen i arbetet med händelsen.

Mer information om händelsen

Kungälvs kommun

Statens Geotekniska Institut (SGI)

Bohus räddningstjänstförbund

Räddningstjänsten Storgöteborg

Läs mer om varför det inträffar ras och skred (SGIs webbplats)

Kontaktpersoner på Länsstyrelsen
Marina Fagermoen, länsjurist, tel 010-224 54 78 alt. 076-139 52 81
Leif Larsson, länsbrandingenjör på enheten för samhällsskydd och beredskap, tel 010-224 54 02 alt 070-600 29 79.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Vi arbetar för det hållbara samhället

Vår huvuduppgift är att se till att vi får ett hållbart samhälle och vi gör det genom att arbeta för en god samhällsplanering. Våra verktyg är rådgivning och vägledning, beslut och tillståndsgivning, tillsyn samt beslut om ekonomiska bidrag. Agenda 2030 är en viktig utgångspunkt när vi styr och planerar vårt arbete. Social hållbarhet är det yttersta målet, ekonomisk hållbarhet är ett medel för att nå dit och miljömässig hållbarhet sätter ramarna för hur vi kan förverkliga det hållbara samhället.

Presskontakt

Jan Mogol

Jan Mogol

Pressansvarig 010-224 45 52

Vi arbetar för det hållbara samhället

Vår huvuduppgift är att se till att vi får ett hållbart samhälle och vi gör det genom att arbeta för en god samhällsplanering. Våra verktyg är rådgivning och vägledning, beslut och tillståndsgivning, tillsyn samt beslut om ekonomiska bidrag. Agenda 2030 är en viktig utgångspunkt när vi styr och planerar vårt arbete. Social hållbarhet är det yttersta målet, ekonomisk hållbarhet är ett medel för att nå dit och miljömässig hållbarhet sätter ramarna får hur vi kan förverkliga det hållbara samhället.

Länsstyrelsen Västra Götaland
Södra Hamngatan 3
411 14 Göteborg
Sverige