Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Så här ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Västra Götaland vecka 31

Förra veckan uppmärksammade vi tilltagande bekymmer med trängsel längs Västkusten. Denna vecka kan vi konstatera att problemet fortplantat sig till några kommuner vid Vänern. Vi får också in fler signaler om att efterlevnaden minskar överlag i länet.
Det här rapporterar Länsstyrelsen i Västra Götaland till regeringen under vecka 31.

Svenskarna börjar uppenbarligen tröttna lite grann på att leva efter coronaregler. Vi får nu in allt fler signaler från länets kommuner om minskad efterlevnad överlag. Det rör sig framför allt om hur vi möter varandra i offentliga miljöer. På torg, gator och liknande.
Precis som tidigare är det individer som brister, medan näringar och verksamhetsutövare tar sitt ansvar.

Tilltagande problem vid Vänern
Föregående vecka kunde vi berätta om tilltagande trängsel på bryggor, i restauranger och vid andra populära samlingsplatser längs Västkusten. Denna vecka rapporterar flera kommuner vid Vänern om liknande bekymmer, om än i något mildare ordalag.

Fortsatt värre framåt natten
Annat är sig likt. Knappt hälften av länets kommuner rapporterar om viss problematik med trängsel. En siffra i det närmaste identisk med föregående veckas. Och naturligtvis ökar problemen på krogar och restauranger med gästernas promillehalt. Det blir alltså fortsatt värre framåt natten.

Nästa sammanfattning
Nästa sammanfattning av lägesbilden äger rum onsdagen den 4 augusti. Vi skickar givetvis ut ett pressmeddelande.

Kontaktperson:
Lena Malm
Krisledningschef
010-224 46 57
070-366 72 65
lena.m.malm@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Tillsammans bromsar vi smittspridningen

Läget är fortsatt allvarligt, därför är det viktigt att vi alla fortsätter hålla i och hålla ut. Vi har alla ansvar för att hjälpa till att bromsa smittspridningen genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

  • Håll avstånd, både inne och ute
  • Tvätta händerna noga och ofta
  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Res ansvarsfullt. Undvik så långt det är möjligt resor med färdmedel där det inte går att boka plats.
  • Undvik platser med mycket folk och trängsel
  • Undvik större sociala sammanhang som exempelvis dop, fester och begravningar
  • Personer i riskgruppen – var extra noga med att följa råden

Ämnen

Kategorier

Regioner


Vi arbetar för det hållbara samhället. Vår huvuduppgift är att se till att vi får ett hållbart samhälle och vi gör det genom att arbeta för en god samhällsplanering. Våra verktyg är rådgivning och vägledning, beslut och tillståndsgivning, tillsyn samt beslut om ekonomiska bidrag. 

Kontakter

Jan Mogol

Jan Mogol

Pressansvarig 010-224 45 52

Vi arbetar för det hållbara samhället

Vår huvuduppgift är att se till att vi får ett hållbart samhälle och vi gör det genom att arbeta för en god samhällsplanering. Våra verktyg är rådgivning och vägledning, beslut och tillståndsgivning, tillsyn samt beslut om ekonomiska bidrag. Agenda 2030 är en viktig utgångspunkt när vi styr och planerar vårt arbete. Social hållbarhet är det yttersta målet, ekonomisk hållbarhet är ett medel för att nå dit och miljömässig hållbarhet sätter ramarna får hur vi kan förverkliga det hållbara samhället.

Länsstyrelsen Västra Götaland
Södra Hamngatan 3
411 14 Göteborg
Sverige