Gå direkt till innehåll
Trone mosse. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland
Trone mosse. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland

Pressmeddelande -

Trone mosse blir ett nytt naturreservat i Dalsland

Trone mosse, i södra Dalsland, blir naturreservat. Det stora och mestadels öppna området är ett viktigt hem för ljungpipare och sumpnycklar. Ljungpiparens sorgsna spel fyller luftrummet om våren, medan sumpnycklarna sprider sitt rosaröda ljus över markerna om sommaren.

Det nya naturreservatet Trone mosse omfattar en bit av ett större skog- och myrkomplex öster om sjön Långhalmen, på gränsen mellan Dalsland och Bohuslän. Det skyddade området, som ligger i Vänersborgs kommun, är cirka 30 hektar stort.

Reservatet består av sumpskog, tallskog och myrmark. Den stora, öppna och ganska ostörda mossen ger goda förutsättningar för en rad våtmarksfåglar att trivas. Exempelvis ljungpipare och grönbena.

Här blommar också stora mängder sumpnycklar, som är en smäcker orkidé, i juni och juli.

Även skogen kring mossen ingår i naturreservatet. Träden bildar en nödvändig skyddszon för mossens invånare.

Trone mosse är också ett Natura 2000-området. Det betyder att naturreservatet ingår i Europeiska Unionens nätverk av skyddade områden i medlemsländerna.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Vi arbetar för det hållbara samhället

Vår huvuduppgift är att se till att vi får ett hållbart samhälle och vi gör det genom att arbeta för en god samhällsplanering. Våra verktyg är rådgivning och vägledning, beslut och tillståndsgivning, tillsyn samt beslut om ekonomiska bidrag. Agenda 2030 är en viktig utgångspunkt när vi styr och planerar vårt arbete. Social hållbarhet är det yttersta målet, ekonomisk hållbarhet är ett medel för att nå dit och miljömässig hållbarhet sätter ramarna för hur vi kan förverkliga det hållbara samhället.

Presskontakt

Marja Fors

Marja Fors

Naturvårdshandläggare 010-224 52 98
Jan Mogol

Jan Mogol

Pressansvarig 010-224 45 52

Vi arbetar för det hållbara samhället

Vår huvuduppgift är att se till att vi får ett hållbart samhälle och vi gör det genom att arbeta för en god samhällsplanering. Våra verktyg är rådgivning och vägledning, beslut och tillståndsgivning, tillsyn samt beslut om ekonomiska bidrag. Agenda 2030 är en viktig utgångspunkt när vi styr och planerar vårt arbete. Social hållbarhet är det yttersta målet, ekonomisk hållbarhet är ett medel för att nå dit och miljömässig hållbarhet sätter ramarna får hur vi kan förverkliga det hållbara samhället.

Länsstyrelsen Västra Götaland
Södra Hamngatan 3
411 14 Göteborg
Sverige