Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Läromedel en av de viktigaste resurserna i skolan

Idag presenterades resultaten från den internationella kunskapsmätningen TIMSS 2019. Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson kommenterade resultatet på en pressträff tidigare idag, och lyfte läromedel som en av de viktigaste resurserna i svensk skola.

Resultaten visar att svenska elevers kunskaper har stabiliserat sig sedan mätningarna 2011 och 2007, då man såg lägre resultat. Och jämfört med de övriga EU- och OECD-länderna i studien presterar svenska elever på en högre nivå i naturvetenskap, men sämre i matematik. Peter Fredriksson presenterade åtgärder som behöver vidtas för att förbättra resultaten framåt, och som en viktig resurs nämnde han läromedel:
– En kompetent lärare i kombination med bra läromedel, det räcker långt.

Ett positivt trendbrott

– Det var för oss glädjande att Skolverkets Generaldirektör idag på presskonferensen nämnde just läromedel som en viktig resurs för att öka likvärdigheten i svensk skola. Det är ett trendbrott efter decennier av något som närmast kan kallas läromedelsfientlighet i Sverige, säger Per Kornhall, ordförande i Läromedelsförfattarna.

Brist på likvärdighet i läromedelstillgången

Enligt vår rapport Rätten till kunskap råder det stora skillnader i hur mycket pengar skolor lägger på läromedel. Var femte skola, 21 procent, köper läromedel för mindre än 400 kronor per elev och läsår. Samtidigt lägger en dryg fjärdedel, 27 procent, mer än 1000 kronor på varje elevs läromedel. Detta stärks av Läromedelsföretagens statistik på svenska kommuners läromedelsinköp, som visar att det skiljer drygt 2500 kronor per elev mellan de två kommuner som lägger minst respektive mest pengar på läromedel varje läsår.

– Ett av de mest naturliga sätt att motverka de skillnader vi ser i TIMSS-resultaten vore att ge alla elever tillgång till läromedel, så att de åtminstone har samma förutsättningar på ett område, säger Kornhall.

Se pressträffen här.

Detta är TIMSS

TIMSS är en internationell studie som undersöker kunskaper i och attityder till matematik och naturvetenskap hos elever i årskurs 4 och årskurs 8. TIMSS står för Trends in International Mathematics and Science Study och är tillsammans med PISA den största internationella kunskapsmätningen. Studien genomförs vart fjärde år.

Ämnen

Presskontakt

Per Kornhall

Per Kornhall

Presskontakt Ordförande
Embla Jernstig

Embla Jernstig

Presskontakt Kommunikatör

Välkommen till Läromedelsförfattarna!

Läromedelsförfattarna är en medlemsdriven intresseorganisation för alla författare av läromedel och kurslitteratur.

Läromedelsförfattarna
Drottninggatan 61
11121 Stockholm
Sverige