Gå direkt till innehåll
Ny rikt illustrerad bok tolkar Sveriges historia genom Ortala bruk

Pressmeddelande -

Ny rikt illustrerad bok tolkar Sveriges historia genom Ortala bruk

Ortala bruk - en unik miljö med spår från 1500-talet. I den nya boken Ortala bruk – ett järnbruk i Roslagen berättas i text och bild om ett av landets viktigaste järnbruk. Samtidigt speglar den Sveriges utveckling från stormaktstiden och upplysningstiden till landsbygdens förvandling under 1900-talet, hela tiden med människan i centrum.

Ortala bruk i norra Roslagen var en gång ett av landets viktigaste järnbruk. I boken Ortala bruk – ett järnbruk i Roslagen möter vi bland annat skolmästaren, mästersmeden, koldrängen och många andra. Med hjälp av husförhörslängder, bouppteckningar och spår i byggnaderna kan författarna ge en bra bild av vilka som har arbetat på Ortala bruk, hur de har bott och hur deras livsvillkor har sett ut.

  – Att skriva boken har varit en spännande upptäcktsresa. När man öppnar dörrar till stängda byggnader, krafsar i marken och läser bouppteckningar finns det väldigt många spår kvar, säger Johan Knutsson, professor i möbelkultur, som tillsammans med Eva Sundström, fil. mag. med kulturhistorisk inriktning, har skrivit boken.

Med hjälp av gamla kartor, brandförsäkringsdokument, lämningar i landskapet och berättelser från förr rekonstruerar författarna till boken bilden av den fascinerande bruksmiljö som en gång varit. En viktig insikt är att Ortala, liksom andra järnbruk, i så stor mån byggde på invandrad arbetskraft.

– Sveriges historia hade sett annorlunda ut om det inte vore för den kompetensen, säger Johan Knutsson och fortsätter: 
- Hela Sveriges historia finns speglad i Ortala bruks historia. Vi använder brukets historia som bakgrund till att berätta om Sveriges utveckling. Det har varit viktigt för oss att se hur det lokala samhället är en del av ett större sammanhang.

Den speciella bruksandan ses exempelvis av många som grunden för 1900-talets svenska folkhemsprojekt, den svenska modellen.

– Det fanns ett ömsesidigt beroende mellan bruksägaren och arbetarna med ett socialt ansvarstagande från bruksledningens sida, att förse arbetarna med bostäder, sjukvård och fattigvård, förklarar Johan Knutsson.

Ortala bruk ägs idag av Ann-Sofie Mattson, som initierade boken. Motivet var i första hand personligt: hon ville dokumentera den egendom som sedan 1950-talet har varit i familjens ägo.

– Det här är en unik miljö och jag vill hålla historien vid liv, säger hon.

Ann-Sofie Mattson ser det som kulturvård att förvalta, bevara och i viss mån även återskapa bruksmiljön – men också att dokumentera och berätta om den.

– Jag ville att det skulle vara en bok som är lätt ta till sig med många beskrivande bilder varvat med historiska fakta, och så har det verkligen blivit!

Fotografen Peter Segemark har tagit de många bilderna som rikt illustrerar boken, kompletterade med äldre foton.

– Detta är en bok för alla som är intresserade av sin hembygds historia och av sitt lands historia, säger författaren Johan Knutsson.

UR BOKENS FÖRORD:

"Det finns en attraktionskraft i det till synes orörda, en magi i de frusna ögonblicken och i känslan av att vara först på en övergiven arbetsplats där maskiner och verkstadsutrustning står som om arbetarna bara lämnat dem och gått därifrån. Ortala bruk i norra Uppland är en sådan plats. Att låta historien komma till tals genom de spår som människor lämnat efter sig i kulturlandskapet och i kulturlagren. Och att se dessa spår som delar i ett större sammanhang. Det stora i det lilla, det lilla i det stora – och hela tiden med människan i centrum för berättandet. På 1500-talet var gruvbrytningen i det närbelägna Herräng etablerad, liksom verksamheten vid Ortala. Hur såg Sverige ut då? Vilket värde hade järnet och vilken roll spelade det för exporten och för Sverige som blivande stormakt? Vilka var förutsättningarna för bruksrörelsen i Uppland? Vilka var de män och kvinnor och barn som höll verksamheten igång och hur såg deras arbets- och livsvillkor ut?"

FAKTA OM BOKEN

Titel: Ortala bruk – ett järnbruk i Roslagen

Kategori: Humaniora

Genre: Kulturhistoria och allmän humaniora

Region: Rikstäckande, Roslagen

Utgivningsdag: 2020-05-29

Recensionsdag: 2020-05-19

Ämnen

Taggar


Om
Hos oss hittar du angelägna, färgstarka och underhållande  kvalitetsböcker med hjärta & spets inom historia, konst, kultur, samhälle, barn & ungdom

Företagsfakta
Förlaget ägs av Alba Langenskiölds Stiftelse vars syfte är att stödja kultur- och samhällsnyttiga projekt i Sverige och utomlands. Förlagschef sedan 2008 är Susanne Hamilton.

Bokförlaget Langenskiöld

Kindstugatan 16 • 111 31
Stockholm • Telefon 08-663 90 50

Läs mer på www.langenskiolds.se

Presskontakt

Susanne Hamilton

Susanne Hamilton

Presskontakt Förlagschef Produktion, Förläggare, Utländska rättigheter 070-515 54 00
Angela Ljungblad

Angela Ljungblad

Presskontakt PR- & Marknadschef Recensionsexemplar, bokning av intervjuer med författare, bilder, omslag 070-337 49 97
Vilhelm Hanzén

Vilhelm Hanzén

Presskontakt Gul PR Bokning av intervjuer med författare, 0736907409

Relaterat material

Hos oss hittar du böcker av högsta kvalitet med inspirerande och bildande innehåll.

Vi ger ut böcker som är angelägen, underhållande och vackra inom konst & kultur, historia, samhällengagemang, barn & ungdom. Vi erbjuder uppdragsutgivning till företag och institutioner, arrangerar bokcirklar. Våra böcker är populära gåvor till bemärkelsedagar och andra uppvakningar. Många av våra författare går att boka till t ex kick-off.