Gå direkt till innehåll
Karta som visar de olika områdena för 2019 års björnjakt, inklusive de två fasta besiktningsstationerna.
Karta som visar de olika områdena för 2019 års björnjakt, inklusive de två fasta besiktningsstationerna.

Pressmeddelande -

Årets licensjakt på björn börjar imorgon 21/8

Imorgon onsdag 21 augusti börjar årets licensjakt på björn. Under jakten får 48 björnar skjutas och precis som förra året finns en kvot på björnhonor i två av de fyra delområdena. Nytt för i år är två fasta besiktningsstationer. 

Årets björnjakt börjar den 21 augusti och pågår som längst till och med 15 oktober. Dalarnas läns viltförvaltningsdelegation har beslutat att jakten ska fördelas på fyra områden, med en särskild kvot för vuxna honor i två av områdena. Hur många björnar som får skjutas inom varje område bestäms utifrån målet att björnstammen ska tillåtas att spridas söderut. Ett delområde inom område 1 (område 1a) är avsatt för att rikta en del av avskjutningen mot renarnas kalvningsland.

  • Jaktområde 1 – Norra Dalarna: 9 björnar (varav minst 3 i område 1a)
  • Jaktområde 2 – Östra Dalarna: 29 björnar
  • Jaktområde 3 – Västra Dalarna: 8 björnar (med honkvot på 3 björnar)
  • Jaktområde 4 – Södra Dalarna: 2 björnar (med honkvot på 1 björn)

Besiktningsstationer nytt för i år

– I år har vi två fasta besiktningsstationer inom område 2 och 3 i början av jaktperioden. Tanken med stationerna är att de ska göra det lättare att besiktiga, säger Marie Edvall, vilthandläggare på Länsstyrelsen.

Besiktningsstationerna Boda-Bingsjö och Karelius chark finns utmärkta på kartan som bifogats pressmeddelandet. En vägbeskrivning till Lenåsens Slakteri i Boda-Bingsjö finns också bifogat.

Jaktregler
Precis som förra året måste fälld eller påskjuten björn rapporteras till Länsstyrelsen inom två timmar. Jakt vid åtel kommer att vara tillåtet vid årets licensjakt på björn. Upptag av björnspår med hjälp av hund vid åtel är dock inte tillåtet. Åtelmaterial får läggas ut från den 15 juli tills den sista björnen fällts, men inte längre än till jakttidens slut 15 oktober. Observera att tillstånd för åtel måste sökas från Länsstyrelsen innan åtel läggs ut.

  • Pågår mellan 21 augusti och 15 oktober
  • 48 björnar får fällas
  • Högst tre (3) vuxna honor i västra Dalarna och en (1) vuxen hona i södra Dalarna får fällas
  • Ingen begränsning finns för antal vuxna honor i norra och nordöstra Dalarna
  • Som vuxna honor räknas honor på över 80 kilo

Beslutet i sin helhet finns bifogat i pressmeddelandet.


Media kan följa rapporteringen av fällda björnar på två sätt:

1) Få löpande sms-uppdateringar genom att:

Skicka SMS till telefonnummer: +46769447627 Ange följande meddelande:
Spara(mellanslag)Förnamn(mellanslag)Efternamn(mellanslag)Björnjakt2019.
Exempel: Spara Kalle Svensson Björnjakt2019

2) Ringa 010 225 04 70 för direkt information om återstående tilldelning.

För mer information kontakta:
Marie Edvall, rodvdjurshandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län
E-post: marie.edvall@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-2250262

Ämnen

Regioner


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige