Gå direkt till innehåll
Beslut om återupptagen björnjakt i renskötselområde

Pressmeddelande -

Beslut om återupptagen björnjakt i renskötselområde

Länsstyrelsen har idag beslutat om licensjakt efter högst en björn i Dalarnas län 2021. Jakten får bedrivas i delområde 1a. Bakgrunden till beslutet är en överskjutning som skedde på licensjaktens andra dag den 22 augusti.

Under jaktens första dagar gjorde på kort tid fyra överskjutningar i Dalarnas län. I enlighet med Länsstyrelsens beslut om björnjakt räknades de överskjutna björnarna av från övriga områden där tilldelning kvarstod. De fyra överskjutningarna fördelades genom att björnar fördes över från andra delområden, varav en björn från delområde 1a (markerat på den bifogade kartan).

Den omfördelning som gjordes under björnjakten innebar att licensjaktens önskade effekt för renskötselområdet uteblev. Tilldelningen för delområde 1a blev fyra björnar istället för fem. Med det här beslutet återförs en björn till renskötselområdet.

- Rennäringen är en areell näring som påverkas i hög utsträckning av de stora rovdjurens närvaro och licensjakten är ett viktigt verktyg för att på lång sikt förebygga skador orsakade av rovdjur. Licensjakt gör det möjligt att minska koncentrationen av rovdjur i de områden där de riskerar att göra störst skada för exempelvis rennäringen, säger Caroline Dickson, chef för viltenheten på Länsstyrelsen i Dalarnas län. 

För mer information

Caroline Dickson, chef för viltenheten på Länsstyrelsen i Dalarnas län. 

010-225 03 45

caroline.dickson@lansstyrelsen.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Relaterat material

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige