Gå direkt till innehåll
Länsstyrelsen fattar beslut om licensjakt på fem lodjur 2021

Pressmeddelande -

Länsstyrelsen fattar beslut om licensjakt på fem lodjur 2021

Licensjakten på lodjur startar den 1 mars 2021 och varar som längst till och med 31 mars. Om de fem lodjuren fälls innan jakttidens slut så avslutas jakten då.

Jaktområdet har tagits fram med utgångspunkt i täthet av lodjur och fårbesättningar. Det innebär att jakten riktas mot södra Dalarna där det finns flest lodjur och där antalet fårbesättningar är högst.

– Enligt det senaste inventeringsresultatet fanns det nio familjegrupper, vilket motsvarar ungefär 56 lodjur, i Dalarna. Det långsiktiga förvaltningsmålet, beslutat av Dalarnas viltförvaltningsdelegation, innebär att Dalarnas län ska ha mellan 7,5-11 familjegrupper. Samtidigt är vårt mål att skador på tamdjur inte ökar i länet, säger Caroline Dickson enhetschef på länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Dalarnas län står bakom bedömningen att licensjakt är en effektiv, kontrollerbar och hållbar del av en aktiv rovdjursförvaltning om den sker i begränsad omfattning. Beslutet om licensjakt på lo i Dalarnas län syftar till att minska populationen för att nå förvaltningsmålen för länet samt minska risken för ökade skador på tamdjur.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige