Gå direkt till innehåll
Idag beslutades om licensjakt på lodjur i Dalarna. Foto: Robert Sandell/Mostphotos
Idag beslutades om licensjakt på lodjur i Dalarna. Foto: Robert Sandell/Mostphotos

Pressmeddelande -

Beslut om licensjakt på lodjur i Dalarna

Länsstyrelsen har idag fattat beslut om licensjakt på lodjur i Dalarnas län. 15 lodjur, varav högst sju honor över 14 kg, får fällas inom det beslutade jaktområdet.

Jakten pågår under mars

2020 års lodjursjakt startar den 1 mars och varar som längst till och med 31 mars. Jaktområdet är indelat i tre delområden med utgångspunkt i täthet av lodjur och fårbesättningar. Utifrån lokala koncentrationer ska största delen av jakten riktas mot södra Dalarna där tätheten av lodjursstammen och fårbesättningar är högst. I bedömningen har även det totala rovdjurstrycket tagits i beaktning samt fäbodbruket.

– Enligt det senaste inventeringsresultatet finns det ungefär 77 lodjur i Dalarna. Det långsiktiga förvaltningsmålet, fattat av Dalarnas viltförvaltningsdelegation, innebär att Dalarnas län ska ha mellan 42 och 65 lodjur. Samtidigt ska skador på tamdjur inte öka i länet, säger Jonas Bergman enhetschef på länsstyrelsen.

Färre lodjur ger färre skador på tamdjur

Länsstyrelsen i Dalarnas län står bakom bedömningen att licensjakt är en effektiv, kontrollerbar och hållbar del av en aktiv rovdjursförvaltning, om den sker i begränsad omfattning. Beslut om licensjakt på lo i Dalarnas län syftar till att minska populationen till att nå de uppsatta förvaltningsmålen för länet och minska risken för ökade skador på tamdjur.

Beslutet och en karta över licensjaktsområdena följer med det här pressmeddelandet som bifogad pdf respektive bild.

För mer information kontakta: 
Ellinor Theorin, vilthandläggare, 010-225 04 67, ellinor.theorin@lansstyrelsen.se

Jonas Bergman, enhetschef, 010-225 03 17, jonas.bergman@lansstyrelsen.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige