Gå direkt till innehåll
Norr Skålö i Vansbro kommun är ett av de två nybildade reservaten i Dalarna, det andra är Bredvalla, i Malung-Sälens kommun.
Norr Skålö i Vansbro kommun är ett av de två nybildade reservaten i Dalarna, det andra är Bredvalla, i Malung-Sälens kommun.

Pressmeddelande -

Beslut om två nya naturreservat i Dalarna

Länsstyrelsen i Dalarnas län har fattat beslut om två nya naturreservat: Norr Skålö som ligger i Vansbro kommun och Bredvalla som ligger i Malung-Sälens kommun. De två reservaten har båda en stor artrikedom som gör dem skyddsvärda.

För att skydda naturen och de värden som finns där kan Länsstyrelsen besluta om att bilda naturreservat och både Norr Skålö och Bredvalla uppfyller våra kriterier som viktig och skyddsvärd natur.

Norr Skålö bjuder på variation

Norr Skålö är ett reservat som bjuder på stor variation inom reservatet, och i landskapet som präglas av både sjöar och höjder. Inom reservatet hittar man många olika sorters träd – främst tall och gran, men även lövträd, i olika åldrar och storlekar. I området finns också minnen från förr i form av två fångstgropar som användes fram till 1800-talet för att fånga vilt.

Bredvallas vilda vatten

Bredvalla naturreservat har fått sitt namn efter ån Bredvalla, som tar sig ner längs med Bredvallsfjället och har flera vattenfall. Stänkzonen kring ån är en speciell miljö med ovanliga förutsättningar för mossor och lavar. Här finns en varierad äldre skog med höga naturvärden, bland annat örtrik ängsgranskog.

Mer om reservaten

Du kan läsa mer om reservaten på vår webbplats:

Norr Skålö | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se)

Bredvalla | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se)

Vid frågor om de två reservaten

Norr Skålö:

Chanette Viklander, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län,

chanette.viklander@lansstyrelsen.se

010 – 225 05 31

Bredvalla:

Sarah Norling, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län

Sarah.Norling@lansstyrelsen.se

010 – 225 03 54


Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige