Gå direkt till innehåll
Än är utsiktstornet inbäddad i byggställningar. Bilden till höger visar ungefär hur utsiktstornet kommer att se ut när det är klart.
Än är utsiktstornet inbäddad i byggställningar. Bilden till höger visar ungefär hur utsiktstornet kommer att se ut när det är klart.

Pressmeddelande -

Bygget av det nya utsiktstornet i Siljansnäs försenat – planeras öppna i augusti

Byggnationen av det nya utsiktstornet vid naturum Dalarna på Björkberget i Siljansnäs är försenat. Om allt går enligt plan öppnas det under augusti, förhoppningsvis i början av månaden.

På toppen av Björkberget har det sedan 1933 funnits ett utsiktstorn. Det har renoverats i flera omgångar men vid den senaste besiktningen 2015 visade det sig att den bärande konstruktionen var angripen av röta och att det inte var långsiktigt hållbart att renovera det igen. Tornet revs hösten 2018 men kort därefter kom den glädjande nyheten att Länsstyrelsen blivit beviljade medel från Naturvårdsverket för att bygga ett nytt utsiktstorn. Leksands Sparbank hade även sedan tidigare meddelat att de bidrar med 400 000 i finansiering till tornet.

Oförberedda förseningar

Det första spadtaget togs i mars tidigare i år och planen var att tornet skulle stå klart till mitten av juli. Eftersom många besökare efterfrågar information om när utsiktstornet öppnar meddelar nu Länsstyrelsen att byggnationen av utsiktstornet tyvärr dragit ut på tiden och att öppnandet kan beräknas till augusti, förhoppningsvis i början av månaden.

Värt ett besök med eller utan utsiktstorn

Per Johansson, enhetschef på Länsstyrelsen i Dalarnas län, hoppas att personer som planerar sina sommarutflykter i Dalarna ändå väljer att besöka naturum Dalarna och Siljansnäs naturreservat under sommaren.

- Ett besök upp i det nya utsiktstornet kommer verkligen bli en upplevelse utöver det vanliga! Men utsikten från Björkberget, över Siljan och Siljansbygden är värt ett besök såväl med som utan utsiktstorn. Och på naturum Dalarna, på Björkbergets topp, finns alltid något att lära om Dalarnas natur för alla åldrar, framhåller Per Johansson.

Naturum har fri entré och är öppet varje dag, i juli kl.10-18 och i augusti kl.10-17. Denna sommar visas en ny permanent utställning, ”Gör rum för det vilda” och sommarutställningen Searching for Habitats av Mattias Bäcklin. Varje dag arrangeras aktiviteter för barn.

Se hela naturum Dalarnas kalendarium på deras webbplats.

Presskontakt:

Per Johansson, enhetschef för naturförvaltning, Länsstyrelsen i Dalarnas län
Telefon: 010-225 0341
per.johansson@lansstyrelsen.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Relaterat innehåll

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige