Gå direkt till innehåll
Elkyrkan i Hedemora – från transformatorstation till kulturskatt!

Pressmeddelande -

Elkyrkan i Hedemora – från transformatorstation till kulturskatt!

Länsstyrelsen har förklarat Elkyrkan som byggnadsminne. Denna prestigefyllda utmärkelse, som kan liknas vid ett Nobelpris för gamla hus, innebär det mest exklusiva kulturskyddet en byggnad kan få. Elkyrkan är Dalarnas 104:e byggnadsminne.

Elkyrkan, reser sig som ett monumentalt landmärke i den norra utkanten av Hedemora stad, byggdes ursprungligen som en transformatorstation år 1916. Uppförandet var kopplat till etablerandet av ett kraftledningssystem från Älvkarleby vattenkraftverk i norra Uppland, färdigställt mellan 1915 och 1916.

Arkitekten bakom denna unika anläggning var ingen mindre än Erik Hahr, en framstående arkitekt vid 1900-talets början, känd för att ha ritat Asea:s huvudkontor i Västerås. Elkyrkans arkitektur är tydligt inspirerad av medeltida kyrkobyggnader, i linje med dåtidens nationalromantiska ideal. Den påkostade utformningen av Elkyrkan som är en ren nyttobyggnad, understryker den höga status som den moderna eltekniken hade vid början av 1900-talet. Byggnaden har både arkitektur- och teknikhistoriskt ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Det är därför viktigt att Elkyrkan bevaras för framtiden.

Kommunens övriga byggnadsminnen, såsom Teaterladan och Norns bruk, får nu sällskap av Elkyrkan och tillsammans utgör de en rik och mångsidig del av Hedemoras kulturarv.

För ytterligare information, kontakta:

Olle Lind, antikvarie, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Epost: olle.lind@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 04 47

Ämnen

Regioner


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Kontakter

Åsa Horn

Åsa Horn

Presskontakt Kommunikatör 076-1461479

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige