Gå direkt till innehåll
Fler unga använder lustgas – risk för allvarliga skador

Pressmeddelande -

Fler unga använder lustgas – risk för allvarliga skador

Lustgas som berusningsmedel har blivit allt vanligare bland ungdomar och unga vuxna. Majoriteten av kommunerna i Dalarna rapporterar att ungdomar och unga vuxna i länet använder lustgas som berusningsmedel och att man ofta hittar tomma lustgasbehållare. Men att ta lustgas för att bli berusad innebär en risk för allvarliga skador, något flera aktörer nu arbetar med att belysa i kampanjen ”Det är olustigt”.

Lustgas kan verka ofarligt, men det stämmer inte. Den som använder lustgas i berusningssyfte riskerar allvarliga och i vissa fall obotliga skador på nervsystemet och hjärnan. Några risker är; allvarliga skador på nervsystemet, ångest, psykos och ökad risk för blodproppar. Det kan ta många månader att bli frisk, och risken finns att man inte blir helt återställd.

- Genom att informera ungdomar om riskerna med lustgas kan vi motverka uppfattningen att lustgas är ofarligt och förhoppningsvis få fler att avstå. Vi vill också uppmana vuxna att prata med ungdomar i sin närhet om riskerna med lustgas och att vara observant på om man hittar gasbehållare eller ballonger. Vid behov kan man få hjälp via Giftinformationscentralen, säger Hanna Lundgren, länssamordnare ANDTS.

  Medvetna vuxna kan hjälpa unga

  För att skapa medvetenhet om problemet och öka kunskapen om riskerna har länsstyrelserna tillsammans med Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten tagit fram information till personer som möter unga i sin dagliga verksamhet.

  Materialet finns att ladda ner hos Läkemedelsverket: Lustgas som berusningsmedel

  Statlig utredning pågår

  Det pågår en statlig utredning om hur lagstiftningen för lustgas ska se ut. I väntan på en reglering har Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna fått i uppdrag att sprida information om riskerna vid berusning med lustgas. Under december genomför aktörerna en informationskampanj i sociala medier, riktad direkt till ungdomar och unga vuxna.

  Kampanjsida riktad till ungdomar: Riskerna med att berusa sig på lustgas

  Kontaktperson

  Hanna Lundgren, länssamordnare ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar)
  E-post: hanna.lundgren@lansstyrelsen.se
  Telefon: 010-225 0427

  Regioner


  Om Länsstyrelsen
  Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

  Kontakter

  Kajsa Kilström

  Kajsa Kilström

  Presskontakt Kommunikatör 073-0459851

  Om Länsstyrelsen i Dalarna

  Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

  I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

  Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Åsgatan 38
  791 84 Falun
  Sverige