Skip to main content

Företag och föreningar får allt svårare att hantera kontanter

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2019 09:00 CET

Längre avstånd till dagskassehantering leder till ökade kostnader, en högre arbetsbelastning och kan även innebära ökade säkerhetsrisker. Foto: Mostphotos

I dag presenterar länsstyrelserna rapporten: Bevakning av grundläggande betaltjänster 2019. Här konstateras att tillgången till kontanttjänster fortsätter att minska och att allt fler använder olika typer av digitala betaltjänster. Det har även blivit svårare för företag och föreningar att sätta in sina dagskassor.

Årets rapport lyfter fram dagskassehantering som en stor utmaning där det brister i tillgång, både för företag inom glest befolkade områden och för föreningar. Statistiken visar att det i dagsläget finns drygt 1 000 platser som erbjuder dagskassehantering i landet. Det är nästan en halvering av antal platser sedan 2016.

− Minskningen har varit påtaglig under året. Flera länsstyrelser lyfter problematiken med att allt fler serviceboxar tas bort och inte ersätts med någon annan lösning. Längre avstånd till dagskassehantering leder till ökade kostnader, en högre arbetsbelastning och kan även innebära ökade säkerhetsrisker säger Johanna Jansson och Sara Ehrenberg, nationella samordnare för grundläggande betaltjänster.

Allt fler tjänster kräver digital kunskap. För många människor förenklar och förbättrar utvecklingen tillgången till olika betaltjänster. Samtidigt lyfter många av de organisationer och privatpersoner som länsstyrelserna pratar med att det blir allt svårare att vara delaktig i samhället för de som inte använder internet.

− Det som skapar problem är att antalet platser för att ta ut kontanter och betala räkningar med personlig service har minskat och ersatts av digitala lösningar. Svårigheter att utföra grundläggande betaltjänster finns i högre utsträckning bland äldre, asylsökande, nyanlända och hos personer med vissa funktionsnedsättningar, säger Johanna Jansson och Sara Ehrenberg.

Länsstyrelserna bedömer att det är viktigt att öka den digital delaktighet för att förbättra tillgången till grundläggande betaltjänster. Det krävs både fler utbildningsinsatser och ökad möjlighet till personlig service.

För mer information, kontakta:
Johanna Jansson, nationella samordnare för grundläggande betaltjänster, Länsstyrelsen i Dalarnas län 
E-post: johanna.w.jansson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010 225 02 68

Sara Ehrenberg, nationella samordnare för grundläggande betaltjänster, Länsstyrelsen i Dalarnas län
E-post: sara.ehrenberg@lansstyrelsen.se
Telefon: 010 225 03 81

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.