Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Höga flöden att vänta i Västerdalälven – som en normal vårflod

På grund av den ihållande nederbörden och att det redan är blött i marken beräknas vattenflödet i Västerdalälven öka under de närmsta dagarna. Flödena bedöms inte bli lika höga som extrema år, men fastighetsägare och allmänhet uppmanas ändå att vara uppmärksamma på nivåskillnader som kan förekomma vid älven.

– Se till att inte ha lösa föremål vid älven, fäst bryggorna ordentligt och parkera inte bilen vid strandkanten, säger Anna Risberg, tjänsteperson i beredskap vid Länsstyrelsen i Dalarnas i län.

För mer information kontakta: 
Anna Risberg, tjänsteperson i beredskap vid Länsstyrelsen i Dalarnas län 
anna.risberg@lansstyrelsen.se
010-225 02 82

Ämnen

Regioner


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Kontakter

Kajsa Kilström

Kajsa Kilström

Presskontakt Kommunikatör 073-0459851
Lotta Larson

Lotta Larson

Presskontakt Kommunikationschef Länsstyrelsen Dalarna och landshövdingens presskontakt 010-22 50 204
Daniel Fält

Daniel Fält

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0730 28 33 91
Åsa Horn

Åsa Horn

Presskontakt Kommunikatör 076-1461479

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige