Skip to main content

I morgon öppnar årets ansökningsomgång för jordbrukarstöd

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2020 07:00 CET

Foto: Roland Magnusson, Mostphotos

Jordbrukarstöd är ett rättighetsstöd som betalas ut till alla som sökt stödet och som uppfyller villkoren. I Dalarna skickas varje år ca 1 800 ansökningar in via Jordbruksverkets e-tjänst SAM Internet. De sökande får sedan dela på ca 250 miljoner kronor. Årets ansökningsomgång startar 5 februari och stänger 8 april. 

Syftet med jordbrukarstödet är framförallt att bidra till det öppna odlingslandskapet, den biologiska mångfalden samt att upprätthålla livsmedelsproduktionen i Sverige. Pengarna till stödet kommer både från EU och nationella satsningar. Det är Länsstyrelsen som står för granskning och uppföljning av ansökningarna som kommit in.

– I år blir det inte några stora förändringar av stöden. Men för den som har ett åtagande som går ut 2019 finns det olika alternativ. Information om alla stöd som går att söka hittar man på Jordbruksverkets hemsida, säger Annmarie Fagerberg, handläggare på Länsstyrelsen.

I samband med att årets ansökningsomgång startar vill Annmarie passa på att lyfta några viktiga saker att tänka på när man fyller i sin ansökan.

– Tänk på att vara försiktig med att kopiera föregående års ansökan om du har haft kontroller med avvikelser eller om du dubbelsökt tillsammans med en annan lantbrukare, så att samma fel inte följer med till årets ansökan. Och om du har några frågor eller funderingar kontakta oss på Länsstyrelsen så hjälper vi dig. Det är mycket bättre än att den som söker sitter och gissar eller chansar på hur han eller hon ska fylla i sin ansökan, säger Annmarie.

För de som behöver går det också att låna dator och få teknisk hjälp med att fylla i ansökan direkt hos Länsstyrelsen. Om man är intresserad av att boka datortid eller har frågor om sin ansökan når man Länsstyrelsens handläggare för jordbrukarstöd på telefonnummer 0771 670 000.

För mer information kontakta: 
Annmarie Fagerberg, Länsstyrelsen i Dalarnas län
Mail: Annmarie.Fagerberg@lansstyrelsen.se
Telefon: 010 225 0238

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.