Gå direkt till innehåll
Foto: Thomas Henrikson, MSB
Foto: Thomas Henrikson, MSB

Pressmeddelande -

Krisberedskapsveckan 2021 i Dalarna

Måndag den 27 september startar den årliga informationskampanjen Krisberedskapsveckan. Syftet med veckan är att öka allmänhetens kunskap om Sveriges kris- och krigsberedskap, och att stärka människors motståndskraft inför samhällskriser och krig. Här berättar vi om de aktiviteter som genomförs under veckan nationellt, regionalt och lokalt här i Dalarna.

Årets tema: Demokrati

I år firar Sverige 100 år av demokrati, vilket uppmärksammas på olika sätt hela året, även under Krisberedskapsveckan. Kampanjen fokuserar på Sveriges frihet och självständighet, och hur var och en av oss kan bevara dessa skyddsvärden genom våra vardagshandlingar – för vi är alla en del av Sveriges beredskap.

Nationella aktiviteter

Utöver annonsering och kampanjfilmer kommer MSB inleda veckan med en tankeväckande webbsändning: ”Så är du en del av Sveriges beredskap”. Sändningen riktar sig till allmänheten och tar upp hur vardagsgärningar stärker hela landets motståndskraft. Den publiceras måndagen den 27 september på MSB:s YouTube-kanal.

Regionala aktiviteter

Under Krisberedskapsveckan är det premiär för Länsstyrelsens satsning ”Krislådan”, en poddcast om de risker och den beredskap som finns i länet. Tre avsnitt släpps i samband med krisberedskapsveckan, ett avsnitt handlar om elavbrott och två avsnitt handlar om totalförsvaret. Krislådan kommer du att hitta där poddar finns (det går redan nu att lyssna på avsnitten från Spotify, sök på ”Krislådan”). Här nedan följer en trailer för varje avsnitt. 

Avsnitt 1: När elen slås ut 

Avsnitt 2: Gråzonen mellan krig och fred

Avsnitt 3: När kriget kommer till DalarnaLokala aktiviteter

Här följer ett urval av de aktiviteter som länets kommuner planerar att genomföra under krisberedskapsveckan. På grund av den pågående pandemin är aktivitetsnivån inte lika hög i år som tidigare år.

Mora

Monter på bibliotek/kulturhus och i kommunhuset, med rollup, krislåda och MSB:s faktablad om krisberedskap (på flera språk).

Biblioteket tipsar om krisrelaterade böcker i deras digitala kanaler.

Artikel i annonsbladet Masen – beredskapssamordnaren ger sina bästa tips för egenberedskap.

Budskap på infartstavlorna.

Bilkåristerna står på gågatan och informerar lördag 2 oktober.

Säter

Säters kommun gör ett postalt utskick till unga vuxna med rubriken: Mobile blackout – är du beredd?

På biblioteken kan de unga vuxna sedan hämta en pryl på temat (kompass/ficklampa/termometer). På informationspunkterna i kommunen rullar också information om att de är informationspunkter och vad det innebär.

I biblioteken skyltas också på kristemat med litteratur och annat.

Falun

Falu kommun kommer använda Frivilliga resursgrupper (FRG) under veckan för att informera om hemberedskap. På eftermiddagar och kvällar kommer de finnas på: ICA Maxi, City Gross och Stora Coop.

Ludvika

Ludvika kommun kommer bland annat sprida MSB:s kampanjmaterial under veckan. På torsdagen kommer de ha en quiz på sin facebooksida där människor kan testa sina kriskunskaper. De kommer avsluta veckan med att publicera information om hur man engagera sig i frivilliga försvarsorganisationer.

Orsa

I Orsa kommun uppmärksammar krisberedskapsveckan genom webben och Facebook. De kommer också att ha en hörna på biblioteket med böcker kopplade till området.

Borlänge

Borlänge kommun kommer ställa ut exempel på innehåll i en krislåda i biblioteket på Sveatorget, stadshusets reception samt i ett skyltfönster på Kupolen. Där ställer de också upp roll ups med checklista över innehåll i en krislåda.

På kommunens facebooksida kommer de under veckan publicera ett inlägg om dagen med olika teman för att ge stöd i att bygga upp sin krislåda. De kommer också använda MSB:s krisberedskapsquiz på sin facebooksida. De som gör quizet är med i utlottningen av 3 krislådor.

Ämnen

Regioner


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Presskontakt

Daniel Fält

Daniel Fält

Kommunikationsstrateg 0730 28 33 91

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige