Gå direkt till innehåll
Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 10 september 2021

Pressmeddelande -

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 10 september 2021

Här följer en redogörelse för hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Antalet smittade i länet fortsätter att öka, men de patienter som behöver läggas in på sjukhus är ungefär lika många som tidigare. Personer som är ovaccinerade är de som blir svårast sjuka och hamnar på IVA. Av de inneliggande på IVA är majoriteten ovaccinerade. Vi ser också att äldre som vaccinerades tidigt i våras och eventuellt behöver en tredje dos vaccin drabbas och behöver vård. Extra utsatta är även personer med fetma eller nedsatt immunförsvar.

Det är stor sjukfrånvaro på länets skolor, bland både elever och personal, men bara i ett fåtal fall beror frånvaron på covid-19.

Budskap från länets krishanteringsaktörer

Pandemin är inte över, restriktionerna gäller fortfarande.

Så se till att:

  • Vaccinera dig
  • Hålla avstånd
  • Testa dig och stanna hemma om du har symtom
  • Arbeta hemifrån om du har möjlighet
  • Om du varit utomlands, testa dig vid hemkomst.

Händelseutveckling

Vi ser en fortsatt ökning av antal smittade i länet. Region Dalarna rapporterar elva inneliggande patienter inom slutenvården som vårdas för covid-19, av dem är majoriteten ovaccinerade. Det är mer än dubbelt så många smittade i år men samma antal inneliggande patienter jämfört med samma period föregående år. Det beror enligt Smittskydd Dalarna på att vaccineringen haft önskad effekt och därmed att färre blir allvarligt sjuka.

Nu när skolan är igång fortsätter barnen ha förkylningssymtom vilket har lett till fortsatt belastning på länets provtagningscentraler, men få är covidsmittade. Ett klusterutbrott noteras i Malung-Sälen där nio elever i årskurs 9 har testats positivt för covid-19.

Riktade insatser görs för att öka vaccinationsgraden och Region Dalarna kontaktar nu också ovaccinerade direkt genom telefonsamtal och brev och även med vaccinationsbussar i områden med låg vaccinationsgrad.

Data från Region Dalarna 2021-09-08

Konsekvenser

Region Dalarna rapporterar om en fortsatt hög belastning på hälso- och sjukvården.

I skolorna är det stor sjukfrånvaro bland både elever och personal, där ett fåtal fall är covid-19. I Malung-Sälens kommun får samtliga niondeklassare distansundervisning på grund av ett klusterutbrott.

Efterlevnad och tillsyn

Flertalet kommuner rapporterar om att besökstrycket fortfarande är lågt och efterlevnaden av råd och restriktioner upplevs fortsatt som ”medel”.

Besöksmålen i Dalarna rapporterar att besökarna är få och att efterlevnaden minskar.

Vaccinationsläget

Bland vuxna i Dalarna har är 381 429 doser getts vilket betyder att 84,0 procent har fått minst en dos och 75,6 procent har fått två doser.

För gymnasieungdomar 16–17 år är siffran 8 981 vilket betyder att 62,5 procent har fått minst en dos och 29,9 procent har fått två doser. Gymnasieskolorna i länet erbjuder vaccination till eleverna under skoltid.

Vaccinationstäckningen i länet är hög i de äldre åldersgrupperna, samtidigt är det fortfarande många unga vuxna mellan 19 och 39 år som är ovaccinerade.

Planerade och vidtagna åtgärder

Region Dalarna rapporterar att vaccinationsbenägenheten skiljer sig i olika områden i länet. Ett stort antal riktade åtgärder görs för att öka vaccinationsviljan och regionen arbetar också med att på olika sätt ta direktkontakt med ovaccinerade.

Smittskydd Dalarna meddelar att det i framtiden kan bli aktuellt med lokala restriktioner om smittan ökar.

Ett möte mellan Länsstyrelsen, Smittskydd Dalarna samt länets stora publiklag (Mora IK, IK Brage, IBF Falun, Masarna Speedway samt Leksand IF) sker nästa vecka med fokus på vad idrottsklubbarna kan hjälpa till med för att öka vaccinationsviljan i länet.

Aktuellt kring rekommendationer och restriktioner

Den 29 september kommer Sverige gå in i steg fyra i Regeringens plan för avveckling av restriktioner. Då tas restriktionerna bort vad gäller deltagarantal på allmänna och privata sammankomster och även Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån.

Coronapandemin – detta gäller just nu (på Krisinformation.se)

Ämnen

Taggar

Regioner


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige