Gå direkt till innehåll
Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 12 februari 2021

Pressmeddelande -

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 12 februari 2021

Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Händelseutvecklingen

Även om minskningen inte är lika stor som tidigare veckor fortsätter antalet nya smittade i Dalarna att sjunka. Men precis som nivån på smittspridning varierar mellan olika regioner i Sverige så varierar den också mellan kommunerna i Dalarna. I norra delen av Malung-Sälens kommun finns en svagt ökande smittspridning, främst bland de bofasta.

– Pandemin är inte över och det betyder att vi fortfarande har ett ansvar för att minska smittspridningen. Jag vill tacka alla er som håller i och håller ut. Ni gör en fantastisk insats, säger landshövding Ylva Thörn.

Allvarligt sjuka och dödsfall

Antalet inneliggande ökade något den här veckan i jämförelse med förra veckan. Tittar vi tillbaka de senaste sex veckorna ser vi ändå en tydlig trend med färre patienter i Dalarna som vårdas för sina covid-19-symtom.


Trots att Dalarnas allra sköraste nu är vaccinerade fortsätter covid-19 att orsaka dödsfall i länet. Under vecka 5 rapporterades 3 avlidna, en tragedi för offren och deras anhöriga och en påminnelse till alla oss andra om att den här pandemin inte är över.


Testning och smittspårning

PCR-provtagning minskar för sjunde veckan i rad. Under vecka 5 togs det 5 600 PCR-prover i länet och av dessa var 5,1 procent positiva. Förra veckan tog regionen 5 700 prov och då var 5,8 procent positiva.

Vaccination

Varje torsdag rapporterar Region Dalarna på sin hemsida hur många som vaccinerats i länet. Fram till den 11 februari hade 10 511 personer fått sin första dos och 5 995 sin andra.

Utifrån rådande läge arbetar Region Dalarna efter följande tidsplan:

Fas 2:  65 år och äldre vaccineras under februari till och med april – observera att de är de äldsta i gruppen som kommer att vaccineras först.

Fas 3:  Övriga riskgrupper vaccineras under april till och med maj.

Fas 4:  Allmänheten vaccineras under maj till och med juli.

Tillsyn och efterlevnad

Efterlevnaden i länet rapporteras fortsatt vara medelgod.

På grund av tillresande sportlovsfirare har Länsstyrelsen under veckan valt att fokusera sin tillsynsverksamhet på turiststråken till och från Sälen. Vid tillsynen har det framkommit att verksamheterna strävar efter att följa lagstiftningen och Länsstyrelsens uppmaningar om eventuella rättelser. Samtidigt är det ett problem för flera verksamheter att kunder och besökare inte följer deras anvisningar. Ett viktigt budskap till boende och besökare är att alla har ett personligt ansvar för att följa både lagar och rekommendationer.

Planerade och vidtagna åtgärder

Socialstyrelsen donerar munskydd av typ 1 till de kommuner och regioner som ser ett behov. I Dalarna har fem kommuner visat intresse. Munskydd av typ 1 används lämpligen i bland annat kollektivtrafiken.

Regeringen har beslutat om undantag från krav på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning. Undantaget gäller från och med den 6 februari till och med den 30 april. Fortfarande krävs att en läkare har fattat beslut om avstängning från arbetet enligt smittskyddslagen för att någon ska få smittbärarpenning. Den som ansöker om smittbärarpenning får i ansökan på heder och samvete styrka att det finns ett sådant beslut i grunden.

Länets kommuner arbetar för att på ett säkert sätt anordna fritidsaktiviteter för barn och ungdomar under sportlovet. Under veckan har Folkhälsomyndigheten också uppmanat alla att planera för säkra aktiviteter under sportlovet samt att resa säkert.

Aktuellt kring rekommendationer och restriktioner

I flera länder har nya varianter av viruset som orsakar covid-19 fått stor spridning. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du som reser in i Sverige undviker nära kontakter i minst sju dagar, testar dig för covid-19 vid inresan till Sverige och på dag fem efter ankomst. Rekommendationerna gäller både svenska och utländska medborgare.

Regeringens förbud om att servera alkohol på serveringsställen efter kl. 20.00 förlängs fram till den 14 februari.

Regeringen har lämnat förslag om begränsningar i kollektivtrafikresor som gäller för buss och tåg längre än 15 mil. Förslaget är ute på remiss och begräsningen föreslås gälla från 14 februari till 31 maj.

Regeringen har beslutat om nya möjligheter till anstånd med skatten för krisdrabbade företag.

Regeringens uppdrag till statliga myndigheter om att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån förlängs till den 31 maj.

Rekommendationen om att hålla icke nödvändig kommunal verksamhet stängd förlängs till den 21 februari. Däremot tillåts ungdomar födda 2002 eller senare idrotta i organiserad form.

Budskap från länets krishanteringsaktörer till länets invånare

Budskapet från länets aktörer riktar sig både mot invånare och besökare:

”Upplev en säker vinter i Dalarna genom att visa hänsyn, ta ett personligt ansvar och följa rekommendationerna.”

Ämnen

Regioner


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Kontakter

Daniel Fält

Daniel Fält

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0730 28 33 91

Relaterat innehåll

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige