Gå direkt till innehåll
Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 3 september 2021

Pressmeddelande -

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 3 september 2021

Här följer en redogörelse för hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Händelseutveckling

Vi ser en fortsatt ökning av antal smittade i Dalarna. Samtidigt har antalet inneliggande patienter minskat något mellan vecka 33 och vecka 34. Vi kan också konstatera att det är fler smittade i år jämfört med samma period föregående år, samtidigt som antalet inlagda patienter är färre. Region Dalarna gör bedömningen att det är vaccinationseffekten som gör skillnaden. Region Dalarna fortsätter också rapportera att majoriteten av de som idag vårdas för sina covid-19-symtom är ovaccinerade.

Budskap från länets krishanteringsaktörer

Pandemin är inte över:

  • Vaccinera dig
  • Håll avstånd
  • Testa dig och stanna hemma om du har symptom
  • Arbeta hemifrån om du har möjlighet
  • Om du varit utomlands, testa dig vid hemkomst.

Data från Folkhälsomyndigheten 2021-09-02. Observera att statistiken baseras på data till och med föregående vecka.

Data från Region Dalarna 2021-09-01.

Data från Folkhälsomyndigheten 2021-08-26. Observera att statistiken baseras på data till och med föregående vecka.

Konsekvenser

Region Dalarna rapporterar om en fortsatt hög belastning på hälso- och sjukvården samt ökad trängsel i kollektivtrafiken.

Efterlevnad och tillsyn

Flertalet kommuner rapporterar om fortsatt lågt besökstryck. Efterlevnaden upplevs fortsatt som ”medel”. Samtidigt rapporterar flera kommuner att hemarbetet minskar. De upplever att människor inte testar sig i samma utsträckning som tidigare, utan går till jobbet med milda symtom.

Länsstyrelsens tillsynsenhet meddelar att det proaktiva arbetet med tidig dialog med arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar fungerar bra.

Vaccinationsläget

I Dalarna har 84,4 procent av den vuxna befolkningen fått minst en vaccindos och 74,2 procent har fått två.

I gruppen gymnasieungdomar (16–17 år) har 54 procent har fått minst en dos och 23,9 procent har fått två doser.

Vaccinationstäckningen i länet är sedan tidigare hög i de äldre åldersgrupperna, samtidigt är det fortfarande många unga vuxna mellan 19–29 samt vuxna 30–39 år som är ovaccinerade.

Planerade och vidtagna åtgärder

Länsstyrelsens tillsynsenhet fortsätter göra tillsynsbesök i kommuner med lägre vaccinationsgrad. De fokuserar också på tillsyn av idrottsevenemang.

Folkhälsomyndigheten har meddelat att de under vecka 35 kommer att presentera fördjupad vaccinationsstatistik som visar vaccinationstäckningen i olika bostadsområden och inom olika befolkningsgrupper. Med anledning av detta har Region Dalarna och Länsstyrelsen kallat till ett vaccinationsmöte med länets kommuner och vårdcentraler under vecka 36.

Region Dalarna har också meddelat att de utreder möjligheten att enbart anställa vaccinerad personal.

Aktuellt kring rekommendationer och restriktioner

Regeringen förlänger inreseförbuden för resor till Sverige till och med 31 oktober, både från länder utanför och inom EU/EES. Huvudregeln är fortsatt förbud mot att resa in i Sverige från länder inom EU/EES utom de nordiska länderna om inte vaccinationsintyg, negativt testintyg eller intyg som visar att man tillfrisknat från covid-19 kan visas upp.

Avrådan från icke nödvändiga resor till majoriteten av världens länder förlängs också till och med den 15 oktober.

Folkhälsomyndigheten förlänger rekommendationen om testning för covid-19 vid inresa från länder utanför Norden. Den förlängda rekommendationen gäller till och med den 31 oktober.

Samlad information om vilka regler som gäller i landet just nu går att hitta på krisinformation.se:

Coronapandemin – detta gäller just nu

Ämnen

Regioner


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Presskontakt

Daniel Fält

Daniel Fält

Kommunikationsstrateg 0730 28 33 91

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige