Gå direkt till innehåll
Antal konstaterade sjukdomsfall med Covid-19, siffror från Folkhälsomyndigheten 21-10-07
Antal konstaterade sjukdomsfall med Covid-19, siffror från Folkhälsomyndigheten 21-10-07

Pressmeddelande -

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 8 oktober 2021

Här följer en redogörelse för hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Antalet smittade med covid-19 i Dalarna fortsätter att sjunka. Om Dalarna följer den nationella trenden kommer smittspridningen att fortsätta minska de närmsta veckorna.

Antalet inneliggande på sjukhus med covid-19 ligger däremot på ungefär samma nivå, men med en liten ökning jämfört med föregående veckor. En person är inlagd på IVA.

För att undvika ökad smittspridning efter lättandet av restriktionerna betonar Region Dalarna vikten av att vaccinera sig. Även om vaccinationstäckningen i länet är hög finns det områden och grupper där vaccinationsgraden är lägre. Yngre män är en grupp där många fortfarande är ovaccinerade.

Gemensamt budskap från länets krishanteringsaktörer

Pandemin är inte över.

  • Att vaccinera dig är det viktigaste du kan göra.
  • Testa dig och stanna hemma om du har symtom.

Från 29 september gäller nya allmänna råd för ej fullvaccinerade:

  • Håll avstånd.
  • Undvik kontakt med personer i riskgrupp.
  • Om du varit utomlands, testa dig vid hemkomst.

Beläggning genomsnitt patienter per vecka, Data från Region Dalarna 2021-10-06

Vaccinationsläget

Region Dalarna meddelar att ovaccinerade personer samt boende på särskilt boende är prioriterade grupper i vaccinationsarbetet.

Från vecka 40 vaccineras intagna på särskilt boende med en tredje dos vaccin. Det kommer i samband med att covid-vaccinationerna ska synkroniseras med ordinarie vaccinationer mot säsongsinfluensa.

Vaccinationen av barn 12–15 år kommer att starta från vecka 41. Information, samtyckesblankett och hälsodeklaration skickas till vårdnadshavare via skolorna.

Andel av befolkningen vaccinerade i Dalarnas län, uppdelat per åldersgrupp. Data från Folkhälsomyndigheten 2021-09-30. Observera att statistiken baseras på data till och med föregående vecka.

Andel av befolkningen vaccinerade i Dalarnas län, uppdelat per åldersgrupp. Data från Folkhälsomyndigheten 2021-09-30. Observera att statistiken baseras på data till och med föregående vecka.

Konsekvenser

Flera kommuner rapporterar brist på personal inom vård och omsorg. Det är ett resultat av säsongsförkylningar och det allmänna rådet att stanna hemma vid symptom.

15 oktober avvecklas krisstaben vid Länsstyrelsen i Dalarnas läns för att övergå till en samordningsstab för coronahantering.

Efterlevnad och tillsyn

Länets besöksmål och kommuner rapporterar om ett lågt besökstryck. Majoriteten av kommunerna bedömer att efterlevnaden är relativt god.

Under vecka 40 har Länsstyrelsens enhet för tillsyn av efterlevnad av allmänna råd börjat med återkopplingsmöten via e-post och telefon istället för tillsyn på plats.

Planerade och vidtagna åtgärder

Region Dalarnas smittskyddsenhet ställer gradvis om till ordinarie verksamhet. Regionen kommer att behålla delar av den organisation som byggts upp under pandemin, men också använda ett digitalt smittspårningsverktyg som beredskap för eventuella framtida pandemier. Region Dalarna har även beslutat att ge möjlighet till föräldrar att covidtesta barn redan från fem år och uppåt.

De flesta kommuner rapporterar att de fortsätter arbeta med information, dialog och samverkan med berörda aktörer och målgrupper för att minska smittspridningen av covid-19.

Aktuellt kring rekommendationer och restriktioner

Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd finns nu översatta till arabiska. Översättningen har spridits till aktörer i länet av Länsstyrelsen.

Region Dalarna följer Folkhälsomyndighetens råd till vård- och omsorgspersonal om att fortsatt använda munskydd när det inte går att hålla avstånd.

För de som inte är fullvaccinerade gäller Folkhälsomyndighetens tidigare råd, med ett stort ansvar att själv vara försiktig för att undvika att bli smittad och undvika spridning av covid-19. Ej fullvaccinerade vuxna ska hålla avstånd till andra människor och undvika nära kontakt med personer i riskgrupp och personer över 70 år. Samtliga, vaccinerade eller inte vaccinerade, ska stanna hemma och testa sig när de har symtom för covid-19.

6 oktober 2021 tog Norge bort gränsbevakning och avspärrningar. Ovaccinerade måste själva påvisa negativt covid-test för inresa. Stickprov av personer som kommer från ”röda” länder/områden kommer att genomföras, medan personer med vaccinationspass inte behöver covidtestas i stickprov.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Kontakter

Daniel Fält

Daniel Fält

Kommunikationsstrateg 0730 28 33 91

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige