Gå direkt till innehåll
fr. v: Birgitta Sacrédeus, regionråd på Region Dalarna, Jennie Nilsson, landsbygdsminister (på skärmen), Martin Persson, projektledare Länsstyrelsen i Dalarnas län, Ylva Thörn, Dalarnas Landshövding, Rune Arvidsson, distriktschef på Skogsstyrelsen.
fr. v: Birgitta Sacrédeus, regionråd på Region Dalarna, Jennie Nilsson, landsbygdsminister (på skärmen), Martin Persson, projektledare Länsstyrelsen i Dalarnas län, Ylva Thörn, Dalarnas Landshövding, Rune Arvidsson, distriktschef på Skogsstyrelsen.

Pressmeddelande -

Länsstyrelsen lanserar Dalarnas regionala skogsprogram

Den 2 juni presenterade landshövding Ylva Thörn Dalarnas regionala skogsprogram. Lanseringen skedde på residenset i Falun där Jennie Nilsson, landsbygdsminister, Birgitta Sacrédeus, regionråd på Region Dalarna och Rune Arvidsson, distriktschef på Skogsstyrelsen, även medverkade.

- Skogsprogrammet beskriver skogssektorns förutsättningar i länet idag och är en utgångspunkt för den fortsatta utvecklingen av skogen och skogssektorn i Dalarna, säger landshövding Ylva Thörn.

Konkret så är omarrondering, innovation och kompetensförsörjning, inklusive jämställdhet, några viktiga frågor i länet som Dalarnas regionala skogsprogram ger bra kunskapsunderlag för att jobba vidare med.

  Programmet ska bidra till hållbar tillväxt

  Programmet utgår från de fem fokusområden som det nationella skogsprogrammet bygger på. De berör bland annat frågor som innovation och förädling av skogsråvaror, klimatnytta, hållbart skogsbruk, jobb och hållbar tillväxt.

  Flera intressenter från Dalarnas skogssektor har aktivt deltagit i arbetet med programmet. I framtagandet av den kommande handlingsplanen har man ytterligare breddat deltagandet, så att man nu har en bred representation från en stor del av Dalarnas skogssektor med i diskussionerna. Referensgruppen som bildats för detta arbete har skapat en konstruktiv dialog på flera plan, även kring de målkonflikter som finns i skogen.

  - Nationellt har det förts en ganska polariserad debatt kring skogen där intressena ställs emot varandra. Men vi märker när vi pratar med regionala representanter att det är lättare att komma framåt där. Den dialog som förs regionalt är därför mycket viktig även för den nationella politiken, säger Jennie Nilsson, Sveriges Landsbygdsminister, som deltog i lanseringen via länk.

  En orsak till intressekonflikterna är att skogsfrågan är väldigt omfattande och komplex. Dels handlar det om naturvård, dels om jobb och människors välbefinnande.

  - Skogsbruket behöver folk som kan jobba med skogen! Region Dalarna jobbar aktivt för kompetensförsörjningen i länet genom naturbruksgymnasiet i Älvdalen, men konkurrensen om ungdomarna är hård. Samtidigt kan skogen fungera för att stärka arbetslivet i andra branscher. Utmattningsdepression är en av de vanligaste frånvaroorsakerna i arbetslivet. Vi har haft projekt med goda resultat där man haft som rehabiliteringsform att vistas i skogen, säger Birgitta Sacrédeus, regionråd på Region Dalarna.

  Ny handlingsplan i september

  Skogsprogrammet sträcker sig fram till 2030, men ambitionen är att det redan i år ska mynna ut i konkreta åtgärder.

  – Det finns väldigt många möjligheter inom Dalarnas skogssektor och vi kan inte göra allt på en gång. Vi har därför medvetet valt att börja i liten skala. Målsättningen är att vi redan i september 2021 ska fatta beslut om en första handlingsplan utifrån det nya programmet, som sedan kan växlas upp. Detta är startskottet, säger Rune Arvidsson, distriktschef på Skogsstyrelsen som också är ordförande i skogsprogrammets styrgrupp

  Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet:

  Ladda ner: Dalarnas regionala skogsprogram

  Kontakt:

  Martin Persson, projektledare i Dalarnas regionala skogsprogram på Länsstyrelsen i Dalarnas län, svarar på frågor och förmedlar kontakt med deltagare i referensgruppen till Dalarnas regionala skogsprogram. Ett antal personer, från olika intressegrupper, är beredda att ge sin bild av arbetet i referensgruppen.

  Martin.persson@lansstyrelsen.se
  010-225 04 44

  Ämnen

  Taggar

  Regioner


  Om Länsstyrelsen
  Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

  Presskontakt

  Anna Nylander

  Anna Nylander

  Kommunikatör Länsstyrelsen i Dalarna 010-2250494

  Relaterat material

  Om Länsstyrelsen i Dalarna

  Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

  I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

  Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Åsgatan 38
  791 84 Falun
  Sverige