Gå direkt till innehåll
Länsstyrelsens stugor vid Hävlingen och på andra platser i fjällen hålls stängda, åtminstone fram till den 20 juni.
Länsstyrelsens stugor vid Hävlingen och på andra platser i fjällen hålls stängda, åtminstone fram till den 20 juni.

Pressmeddelande -

​Länsstyrelsen skjuter upp öppnandet av flugfisket i Storån och fjällstugor för uthyrning

Länsstyrelsens stugor vid Hävlingen och på övriga platser i dalafjällens naturreservat hålls fortsatt stängda, åtminstone fram till den 20 juni. Den kvoterade flugfiskesträckan i Storån som skulle öppnat den 6 juni stängs också helt fram till den 20 juni. Länsstyrelsen inväntar Folkhälsomyndighetens rekommendationer inför sommaren, innan beslut fattas om öppethållande efter den 20 juni.

– I dagens läge med en pandemi har vi som myndighet ett stort ansvar att verka för de restriktioner om att begränsa resande som finns tagna av Regeringen och Folkhälsomyndigheten, säger Björn Forsberg, avdelningschef vid Länsstyrelsen. Våra fjällstugor och fisket i Storån är omtyckta resmål med besökare från hela landet men vi upplever att det finns en stor förståelse för beslutet i den här speciella situationen.

Vid frågor, kontakta:

Per Johansson, chef för enheten för naturförvaltning

Per.johansson@lansstyrelsen.se

010-225 0341

Örjan Stefansson, chef för enheten för fjällförvaltning

Orjan.stefansson@lansstyrelsen.se

010-225 0356

Ämnen

Taggar

Regioner


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Presskontakt

Tobias Barle

Tobias Barle

Kommunikatör 010 225 03 02

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige