Skip to main content

Lokal mat med hjälp av lokalt bränsle – Siljans Chark får 8,2 miljoner från Klimatklivet

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2018 07:00 CET

Investeringen stärker Siljan Chark som lokal matproducent. Foto: Declan Rex för Unsplash

Klimatklivet är regeringens investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. I årets första beslutsomgång satsar Klimatklivet stort på Siljans Chark och deras arbete med att byta ut oljeeldade pannor mot flis och pellets.

Naturvårdsverket har nu fattat beslut om investeringsstöd på mer än 12 miljoner kronor till Dalarna. Stödet gäller 2017 års sista ansökningsomgång. Störst stöd får Siljans Chark och deras arbete med att konvertera bort oljepannor vid Ickholmens slakteri utanför Rättvik och företagets charkfabrik i Mora. Istället för olja kommer man nu att värma med flis i Rättvik och pellets i Mora.

Företagets åtgärder kommer bespara atmosfären mer än 17 000 ton koldioxidutsläpp under de närmaste 20 åren. Något som är möjligt tack vare det stöd på 60 procent av investeringskostnaderna som Klimatklivet nu står för.

– Jätteroligt att vi fått stöd till båda våra anläggningar. För oss är det här en stor investering och utan stöd har vi inte kunnat genomföra konverteringen. Nu startar arbetet med att välja leverantörer och detaljplanering för omställningen. Vi räknar med att projekten ska vara klara till årsskiftet. Investeringen stärker vår miljöprofil då vi är ett lokalt matföretag. Vi kommer att använda bränsle från trakten för våra processer samtidigt som vi minskar vår klimatpåverkan, säger Runar Gustafsson slakterichef på Siljans Chark.

Förutom Siljans Chark har även följande investeringar beviljats stöd:

  • Dala Cement i Björbo: 1,25 miljoner för en konvertering från olja till flis
  • Lemont i Ludvika och Smedjebacken: 781 500 och 464 000 kr för två konverteringar från olja till biobränsle.
  • EON i Mora: 1 150 000 kr för fjärrvärmeanslutning av Östnors bystuga
  • Hushagsgymnasiet i Borlänge: 564 500 kr för körsimulatorer för arbetsmaskiner
  • Dala Floda Värdshus i Dala Floda: 15 000 kr för en laddstation för elbilar
  • Scandic Hotel i Falun: 81 150 kr för en laddstation

Fler beslut är att vänta för ansökningar från hösten 2017. Under året 2018 blir det tre ansökningsomgångar. Den första stängde förra veckan och 17 nya ansökningar har kommit in. De två återstående ansökningsomgångarna blir 17 april-17 maj samt 27 aug – 27 sept.

För mer information kontakta:
Annika Varghans, energi- och klimatstrateg, Länsstyrelsen i Dalarnas län
E-post: annika.varghans@lansstyrelsen.se
Telefon: 010 225 04 80

Bakgrund Klimatklivet 
Länsstyrelsen har i uppdrag att hantera ansökningarna till Klimatklivet, medan Naturvårdsverket fattar beslut om vilka investeringar som ges stöd. Pengarna går till klimatinvesteringar i exempelvis i kommuner, företag, bostadsrättsföreningar eller landsting (inte till privatpersoner). Det gäller alla typer av klimatinvesteringar som energikonverteringar, laddstationer för elbilar, fjärrvärme och minskade lustgasutsläpp m.m.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.