Gå direkt till innehåll
Här vajar svenska flaggan ovanför residenset i Falun. Foto: Länsstyrelsen
Här vajar svenska flaggan ovanför residenset i Falun. Foto: Länsstyrelsen

Pressmeddelande -

Nu kan organisationer från Dalarna ansöka om både svenska fanan och svenska flaggan

Varje år delar Stiftelsen Sveriges nationaldag ut fanor till föreningar och organisationer runt om i landet. Nytt för i år är att de också delar ut flaggor som vajat ovanför riksdagshuset. För att motta fana eller flagga måste en ansökan lämnas in senast 1 januari 2022.

Nu är det dags för föreningar, organisationer eller motsvarande i Dalarnas län att ansöka om en svensk fana. Stiftelsen Sveriges Nationaldag beslutar vilka föreningar som tilldelas en fana. Landshövdingen överlämnar fanorna i samband med Sveriges nationaldag. Ett begränsat antal fanor delas även ut av H.M. Konungen vid det traditionella firandet av Nationaldagen på Skansen i Stockholm.

I år delar man också ut flaggor

Stiftelsen Sveriges Nationaldag och Riksdagsförvaltningen genomför 2021 och 2022 ett samarbete med syfte att sprida ökad kunskap dels om flaggan som symbol för Sverige, dels om riksdagens demokratijubileum. Femton flaggor som vajat ovanför riksdagshuset kommer därför delas ut till föreningar och organisationer som ansöker om att få en flagga till egen föreningslokal/byggnad. Det kan vara allt ifrån vård- och omsorgsboenden till högskolor och hembygdsgårdar.

Skillnad på flagga och fana

Flaggan är själva flaggduken, den som är avsedd att hissas på stång eller mast. Flaggans storlek varierar beroende på flaggstångens längd, men den ska alltid ha sina lagstadgade proportioner. Fanan är avsedd att bäras och består därför av en flaggduk fäst vid en stång. Till skillnad från flaggan har fanan fastställda mått. Höjden: 100 cm och längden 160 cm.

Ansökan

Ansök via stiftelsen Sveriges Nationaldags webbplats Länk till annan webbplats.

Ansökningarna ska vara Stiftelsens kansli tillhanda senast den 1 januari 2021. Ansökan skickas till:
Stiftelsen Sverige Nationaldag
Riksdagen
100 12 Stockholm

Ämnen

Regioner


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Kontakter

Daniel Fält

Daniel Fält

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0730 28 33 91

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige