Gå direkt till innehåll
Nya möjligheter att söka stöd för klimatsmarta investeringar

Pressmeddelande -

Nya möjligheter att söka stöd för klimatsmarta investeringar

Snart kan länets aktörer som vill genomföra en klimatsmart åtgärd återigen söka stöd från investeringsstödet Klimatklivet! Med förlängd tid och förstärkta medel finns det nu stora möjligheter att få stöd för upp till 70 procent av investeringen. Sedan starten 2015 har runt 200 åtgärder genomförts i Dalarna med hjälp av cirka en halv miljard kronor från Klimatklivet. Åtgärderna ska tillsammans spara cirka 83 000 ton CO2 per år.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Här i Dalarna har Klimatklivet haft goda resultat och det har funnits ett stort intresse för att göra investeringar.

- Det är väldigt glädjande att så många väljer att investera och satsa på lösningar som gör stor nytta för klimatet. Vi ser en stor spridning, både när det gäller vilka aktörer som söker och vad man söker stöd för. Nu hoppas vi på nya spännande ansökningar under året, säger Annika Varghans, Energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

  Publika laddstationer och energikonverteringar är de vanligaste projekten i länet, men andra exempel är energieffektivisering, avfallsåtgärder, infrastruktur, fordon, biogas- och vätgasproduktion. Vi lyfter några goda exempel från länet på vår webbplats: Klimatklivet i Dalarna

  Nya ansökningsomgångar 2024

  Nytt för i år är att ansökningsperioderna är uppdelade i olika kategorier. Det är därför viktigt att den som vill söka stöd kollar upp när och hur man kan ansöka. Under 2024 kommer det genomföras tre ansökningsomgångar, den första sträcker sig från februari till april. Inför varje ansökningsomgång anordnar Länsstyrelsen en informationsträff där aktörerna får möjlighet att ställa frågor och bolla sin eventuella idé. Klimatklivet har fått förstärkta medel och förlängd tidsperiod, fram till 2028. Det betyder att det finns mer pengar och tid att söka stöd och därmed möjlighet att söka för större investeringar igen.

  Kontakt

  Annika Varghans, Energi- och klimatstrateg
  E-post till Annika Varghans
  Telefon: 010-225 04 80

   Ämnen

   Regioner


   Om Länsstyrelsen
   Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

   Kontakter

   Kajsa Kilström

   Kajsa Kilström

   Presskontakt Kommunikatör 073-0459851

   Om Länsstyrelsen i Dalarna

   Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

   I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

   Länsstyrelsen i Dalarnas län
   Åsgatan 38
   791 84 Falun
   Sverige