Skip to main content

På elcykel från Borlänge till Falun – följ med på lanseringen av Dalarnas nya energi- och klimatstrategi

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2019 13:00 CEST

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Det är också regeringens högst prioriterade miljöfråga. Målet är att vi ska vara klimatneutrala 2045. Så hur kommer vi dit? I Dalarna har vi tagit fram en strategi som visar vägen. Nu lanserar vi strategin genom en lanseringsresa den 16 oktober, på elcykel, från Högskolan i Borlänge till residenset i Falun. Media är varmt välkomna att följa med!

– Dalarnas nya energi- och klimatstrategi har tagits fram inom ramen för samarbetet Energiintelligenta Dalarna. Det är Länsstyrelsen, Region Dalarna, Högskolan Dalarna, Dalarna Science Park och Byggdialog Dalarna som ligger bakom arbetet. Det är också vi i arbetsgruppen som kommer att sätta oss på cykeln och ta strategin från Högskolan i Borlänge till residenset i Falun för lanseringen, säger Maria Saxe, klimatstrateg på Länsstyrelsen.

Att man väljer just elcykel som verktyg för att lansera strategin är ingen slump.

– I vårt arbeta har vi sett sju områden som vi måste lägga kraft på för att nå målet om att bli klimatneutrala 2045. Bland dem finns industriverksamhet och transporter. De står själva för 80 procent av utsläppen i Dalarna. Det är framförallt inom de här områdena som en kraftig omställning behöver ske. Vi behöver bland annat öka omställningen av fordon, använda mer biodrivmedel och minska transportbehovet. Det här är ett område där vi alla kan vara med och bidra och det vill vi visa med den här lanseringsresan på cykel, säger Maria.

Väl framme i Falun kommer landshövding Ylva Thörn, regionråd Birgitta Sacrédeus, Sara Skärhem från Dalarna Science Park och Per Adriansson, ordförande för Byggdialog Dalarna, tillsammans med representanter från Högskolan Dalarna, presentera den nya strategin och berätta om det arbeta som vi har framför oss i Dalarna.

– Vår vision är att det ska vara naturligt och enkelt att leva och verka energiintelligent och klimatsmart i Dalarna 2045. För att vi ska komma dit måste hela länet; invånare, företag, myndigheter och organisationer, engagera sig i arbetet, avslutar Maria.

När: Onsdag 16 oktober kl. 11.55 – 13.45
Var: Lanseringen börjar med avfärd från parkeringen vid Högskolan Dalarna i Borlänge och avslutas med presentationer från kl. 13.00 på residenset i Falun.
Anmälan: För att vi ska ha möjlighet att genomföra den här lanseringen behöver media anmäla sitt deltagande senast kl. 10.00 tisdagen den 15 oktober. Skicka er anmälan till daniel.falt@lansstyrelsen.se.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.