Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

På fredag börjar licensjakten efter lodjur i Dalarna

Den 1 mars börjar 2024 års licensjakt efter lodjur i Dalarna. Jakten håller som längst på till 31 mars. Under den här perioden får 17 lodjur fällas, av dessa får högst 7 vara honor.

Inventeringsresultatet från 2022–2023 visade att Dalarna har 109 lodjur i länet. Samtidigt har länet ett förvaltningsmål på 47–69 lodjur, en målsättning som både tar hänsyn till lodjursstammens gynnsamma bevarandestatus och tamdjurshållare, fäbodbruk och rennäring.

– Syftet med licensjakten är att förvalta lodjursstammen mot förvaltningsmålen, samtidigt som vi minskar risken för tamdjursangrepp, berättar Caroline Dickson, chef för viltenheten på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Jakten avbryts om sju honor fälls

Med syfte att skydda lodjurens reproduktionsförmåga har Länsstyrelsen infört en så kallad honkvot: av de lodjur som fälls får högst 7 lodjur vara honor som väger över 14 kilo. Kring en tredjedel av alla fällda lodjur brukar vara honor, men som en extra säkerhet avbryts jakten om sju honor fällts.

– Att arbeta med honkvoter är en beprövad metod som vi använt vid andra licensjakter och som fungerat väl, säger Caroline.

Beslut och kartor

På Länsstyrelsens webbplats finns en karta som visar aktuella jaktområden, tillsammans med en tabell över tilldelningen. Här går det också att läsa beslutet om licensjakten i sin helhet. Där framgår bakgrunden till beslutet och dess juridiska förutsättningar.

Licensjakt lodjur

Så följer du jakten

Tidigare år har vi använt en automatisk sms-tjänst för att informera om återstående tilldelning. Av juridiska skäl har vi inte längre möjlighet att använda den tjänsten. Nu måste den som vill veta återstående tilldelning ringa telefonnummer: 010-225 04 70

För mer information kontakta
Caroline Dickson, chef viltenheten på Länsstyrelsen i Dalarnas län
caroline.dickson@lansstyrelsen.se
010-2250345

Ämnen


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Kontakter

Daniel Fält

Daniel Fält

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0730 28 33 91

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige