Gå direkt till innehåll
Grängshammars engelska park är Dalarnas äldsta. Foto: Helena Kåks.
Grängshammars engelska park är Dalarnas äldsta. Foto: Helena Kåks.

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Grängshammars engelska park – historia och framtid

Lördag 8 februari blir en högtidsdag för trädgårds- och historieentusiaster – då får vi nämligen veta mer om Grängshammars engelska park, som är Dalarnas äldsta. Helena Kåks, trädgårdsmästare och filosofie doktor i kultur och samhälle, berättar om den forskningsrapport hon tagit fram och även ett restaureringsförslag för parken så att den kan blomstra återigen. Media är varmt välkomna att delta.

Kl. 11 börjar föredraget på Säters bibliotek och håller på till 12.30. Med på plats finns även antikvarie Olle Lind från Länsstyrelsen i Dalarnas län och kommunalråd Mats Nilsson.

Det är på uppdrag av Säters kommun och Länsstyrelsen i Dalarnas län som Helena Kåks tagit fram forskningsrapporten och vårdprogramsförslaget. Syftet med uppdraget är att stärka Grängshammar som besöksmål inom Silverringen.

Rapporten bygger på unikt historiskt material av gamla kartor, teckningar, målningar och brukets räkenskaper och sammantaget bygger det en fascinerande historia om Dalarnas äldsta engelska park. Parken i Grängshammar påbörjades redan 1785, bara fyra år efter att Hagaparken i Stockholm stod klar.

- I rapporten finns mängder av värdefull information, säger Olle Lind på Länsstyrelsen. Vid anläggandet anammade man ett helt nytt trädgårdsideal där gränsen mellan trädgården och landskapet suddades ut och man satte upplevelsen i centrum. Det vore roligt om det gick att restaurera parken, men många saker måste utredas först och det hänger ju även på ekonomin om vi kan göra restaureringen.

Datum: 8 februari 

Tid: 11.00 - 12.30 

Plats: Säters bibliotek och kulturhörna. Skolgränd 6, Säter


För mer information, kontakta:

Olle Lind, antikvarie Länsstyrelsen i Dalarnas län: 010-225 04 47

Ämnen

Taggar

Regioner


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Presskontakt

Tobias Barle

Tobias Barle

Kommunikatör 010 225 03 02