Skip to main content

Pressinbjudan: Kickoff för Krisberedskapsveckan 2020

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2020 13:00 CET

En viktigt uppgift under Krisberedskapsveckan är att informera länets invånare om vilka kriser som kan drabba Dalarna, som långvarigt elbortfall och skogsbränder. Foto: MSB

Välinformerade och engagerade människor är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför genomför MSB den årliga Krisberedskapsveckan tillsammans med kommuner, frivilligorganisationer, länsstyrelser och näringsliv. Årets kampanj genomförs 11–17 maj. Den 4 februari bjuder Länsstyrelsens aktörer in till en gemensam kickoff för planeringsarbetet. 

Målet med Krisberedskapsveckan är att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid en samhällskris, att fler privatpersoner skaffar sig en hemberedskap och att den lokala riskkommunikationen utvecklas.

– I år tar vi också tillfället i akt och skapar ett extra forum för länets kommuner och frivilliga försvarsorganisationer (FFO:er). Deras samarbete är en viktig pusselbit i arbetet med att rusta och hjälpa våra invånare. Därför är förmiddagen vigd åt presentationer och diskussioner mellan kommunerna och länets FFO:er, medan eftermiddagen har en bredare målgrupp och handlar uteslutande om arbetet inför nästa upplaga av Krisberedskapsveckan, säger Daniel Fält kommunikationsstrateg på Länsstyrelsen.

När: Tisdagen den 4 februari, kl. 09.30-15.30
Var: Scandic Hotell, Borlänge

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.