Skip to main content

Pressinbjudan: Möte om skoterns framtid i Älvdalsregionen

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2019 14:32 CET

Skoterns framtid i Älvdalsregionen är hotad. Foto: Maria Brun Thegerström/Mostphotos

Älvdalsdelegationen – en samverkansgrupp där kommunen och Länsstyrelsen regelbundet träffar representanter för kommunens medborgare – bjuder in till ett möte om hur vi tillsammans kan rädda fortsatt skoteråkning i vår fjällvärld.

Alla är välkomna: privatpersoner, företag och intresseorganisationer.

Ett nödvändigt fordon

Skotern är viktig för många, både i jobbet och på fritiden. Och alla måste köra på sätt som inte stör eller förstör – annars finns det risk för inskränkningar och förbud. Skoteråkningen får helt enkelt inte krocka med övriga intressen i området, som skogsnäring och rennäring, friluftsliv, djur och natur.

– De allra flesta skoterförare kör som man ska, men det finns ett fåtal som inte gör det och förstör på så sätt för alla, säger Jemt Anna Eriksson, enhetschef för naturvård på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Slut på buskörningen

Skotrar körs i skogsplanteringar, i naturskyddsområden och förbudsområden, i samhällen och efter vägar, man stör ihopsamlade renhjordar med splittring som följd. Det här bryter kraftigt mot de regler som finns kring skoteråkningen.

– Vi och Älvdalsdelegationen bjuder in till det här mötet för att buskörningen ska få ett slut, så att skoteråkningen ska få fortsätta ha kvar sin plats i vårt samhälle, även i framtiden, avslutar Jemt Anna Eriksson.

Välkommen till Idre kulturhus 7/12, kl 14–16

Vi välkomnar press och media till mötet som hålls i Idre kulturhus den 7 december, klockan 14.00–16.00. Anmäl gärna om du är intresserad av att vara med, till Tobias Barle, kommunikatör på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.