Gå direkt till innehåll
Skoterns framtid i Älvdalsregionen är hotad. Foto: Maria Brun Thegerström/Mostphotos
Skoterns framtid i Älvdalsregionen är hotad. Foto: Maria Brun Thegerström/Mostphotos

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Möte om skoterns framtid i Älvdalsregionen

Älvdalsdelegationen – en samverkansgrupp där kommunen och Länsstyrelsen regelbundet träffar representanter för kommunens medborgare – bjuder in till ett möte om hur vi tillsammans kan rädda fortsatt skoteråkning i vår fjällvärld.

Alla är välkomna: privatpersoner, företag och intresseorganisationer.

Ett nödvändigt fordon

Skotern är viktig för många, både i jobbet och på fritiden. Och alla måste köra på sätt som inte stör eller förstör – annars finns det risk för inskränkningar och förbud. Skoteråkningen får helt enkelt inte krocka med övriga intressen i området, som skogsnäring och rennäring, friluftsliv, djur och natur.

– De allra flesta skoterförare kör som man ska, men det finns ett fåtal som inte gör det och förstör på så sätt för alla, säger Jemt Anna Eriksson, enhetschef för naturvård på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Slut på buskörningen

Skotrar körs i skogsplanteringar, i naturskyddsområden och förbudsområden, i samhällen och efter vägar, man stör ihopsamlade renhjordar med splittring som följd. Det här bryter kraftigt mot de regler som finns kring skoteråkningen.

– Vi och Älvdalsdelegationen bjuder in till det här mötet för att buskörningen ska få ett slut, så att skoteråkningen ska få fortsätta ha kvar sin plats i vårt samhälle, även i framtiden, avslutar Jemt Anna Eriksson.

Välkommen till Idre kulturhus 7/12, kl 14–16

Vi välkomnar press och media till mötet som hålls i Idre kulturhus den 7 december, klockan 14.00–16.00. Anmäl gärna om du är intresserad av att vara med, till Tobias Barle, kommunikatör på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige