Gå direkt till innehåll
Foto: Gunnel Godolf
Foto: Gunnel Godolf

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Räcker elen? Digital konferens om hur vi möter det ökade elbehovet i Dalarna

Välkommen till en förmiddagskonferens om trygg och konkurrenskraftig elförsörjning i Dalarna för att möta en ökad elektrifiering. Under konferensen presenteras bland annat en studie som visar framtida scenarier för elanvändning och vad det betyder för elnäten i Dalarna. Media är varmt välkomna att delta för att ta del av rapporten och möta de som står bakom den.

– Omställningen från fossil energi innebär ökad elanvändning, vilket kräver att elbranschen går före och säkerställer tillräcklig kapacitet i elnäten. Utmaningarna är många, därför har vi samlat till denna konferens. I nuläget är 250 personer anmälda, så intresset för denna fråga är stor i länet, säger Marit Ragnarsson, processledare för energi och klimat, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Konferensen arrangeras av Dalarnas lokala och regionala elnätbolag, Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna med flera aktörer.

Energiministern och många fler kommer
På plats under dagen finns bland annat representanter för energibolag, teknikföretag och politiken vid Falu Gruva, varifrån panelsamtalen sänds. Med på länk finns även energiminister Anders Ygeman. Det är vid Falu Gruva som enskilda intervjuer kan göras. Det finns möjligheter för media att följa konferensen och panelsamtalen på plats från angränsande rum.

Panelsamtalets deltagare

Ylva Thörn, landshövding Dalarnas län

Birgitta Sacrédeus, ordförande Regionala Utvecklingsnämnden, Region Dalarna

Lars Isacsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Avesta kommun

Per Dahlberg, vd Falu Energi & Vatten

När, var och hur?

27 april 9.00 – 12.00

Digital konferens

Att delta

För att vara med på konferensen krävs anmälan. Den görs på:
https://www.energiintelligent.se/energisystem/elsystem/

Panelsamtal och intervjuer

Media är välkomna att delta under dagen, främst rekommenderas paneldiskussionen som börjar 11.30. Därefter finns möjligheter till intervjuer vid 12.00.

Mediavärd – på plats under dagen

Henrik Nilsson, Region Dalarna

Mobil: 070-4226901

E-post: henrik.nilsson@regiondalarna.se

För mer information om konferensen

Marit Ragnarsson, processledare klimat och energi, Länsstyrelsen i Dalarnas län

OBS! Marit deltar i programmet och är inte nåbar mellan 9.00-12.00 på konferensdagen.

010-225 03 82

marit.ragnarsson@lansstyrelsen.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Kontakter

Kajsa Kilström

Kajsa Kilström

Presskontakt Kommunikatör 073-0459851
Lotta Larson

Lotta Larson

Presskontakt Kommunikationschef Länsstyrelsen Dalarna och landshövdingens presskontakt 010-22 50 204
Daniel Fält

Daniel Fält

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0730 28 33 91
Åsa Horn

Åsa Horn

Presskontakt Kommunikatör 076-1461479

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige