Gå direkt till innehåll
Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Skogen som betesmark, en viktig tillgång för ett rikt odlingslandskap

Skogsbetesmarker är ofta en mosaik av många delmiljöer och biotoper vilket bidrar till att skapa stora förutsättningar för en rik biologisk mångfald och bidrar till ett rikt odlingslandskap. Onsdagen den 15 september ordnar Länsstyrelsen en kurs i restaurering och skötsel av skogsbeten. Målgruppen är framförallt lantbrukare, men media är också välkomna att delta under hela eller delar av eftermiddagen.

När: 15 september kl. 13.00 – 16.00
Var: Kulturreservatet Bråfors bergsmansby

För mer information kontakta:
Sarah Lagerberg, handläggare, Enheten för landsbygd mark och företagsutveckling, Länsstyrelsen i Dalarnas län
sarah.lagerberg@lansstyrelsen.se
010-225 02 42

Ämnen

Regioner


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Presskontakt

Daniel Fält

Daniel Fält

Kommunikationsstrateg 0730 28 33 91

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige