Skip to main content

Pressinbjudan: Uppmärksamhetsvecka om barns rätt till en bra uppväxt

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2020 11:21 CET

Foto: Camilla Zilo

dag startar uppmärksamhetsveckan för att lyfta barn som växer upp i familjer där det finns missbruksproblem, våldsamhet eller att någon av föräldrarna lider av psykisk ohälsa. Under veckan pågår många olika aktiviteter runtom i landet och i länet. Länsstyrelsen i Dalarnas län anordnar tillsammans med Rädda Barnen och Barnahus utbildningar samt två konferenser: ”Efter barnförhöret” och ”Barns bästa i vårdnadstvister”. Media är varmt välkomna till konferenserna!

Konferens 11 februari – Efter barnförhöret

Till konferensen bjuds länets aktörer inom socialtjänsten, öppenvård och liknande verksamhet. Många barn växer upp i familjer där någon dricker för mycket alkohol. Med detta ökar också risken att barnet utsätts för brott.

Under konferensen föreläser representanter från Barnombudsmannen om barnkonventionen som nu blivit lag. Det kommer även spridas kunskap om modellen ”Efter barnförhöret” som är ett metodstöd för att möta familjer och barn efter förhör vid misstanke om barnmisshandel.

När: 11 februari 2020

Tid: 8.30 – 16.00

Var: Galaxen, Borlänge

​Läs mer på vår webbplats: https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/kalenderhandelser---dalarna/2020-01-17-efter-barnforhoret-spridningskonferens.html

Konferens 19 februari – Barns bästa i vårdnadstvister

Varför ökar antalet vårdnadstvister? Hur kommer det sig att män kan få vårdnaden om barn efter att ha utsatt deras mamma för våld? Vad krävs för att barns rättigheter vid vårdnadstvister ska kunna tillgodoses?

Under dagen belyser vi vilka konsekvenser dagens lagstiftning och praxis får för barnet, och vad som behöver förändras. Bland andra föreläser Annika Rejmer, forskare och rättssociolog som har bland annat forskat om utredningar av vårdnadstvister och Rebecca Berg, utredare vid Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

När: 19 februari 2020

Tid: 8.30 – 15.30

Var: Galaxen, Borlänge

Läs mer på vår webbplats: https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/kalenderhandelser---dalarna/2020-01-17-barns-basta-i-vardnadstvister.html

För mer information, kontakta:

Rusmira Perez Dervisic
E-post: rusmira.perezdervisic@lansstyrelsen.se
​Telefon: 010-225 04 30

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.