Skip to main content

Pressinbjudan: Välkommen på invigning av nyrestaurerade Engelska parken i Kloster

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2019 07:30 CEST

På söndag, 26 maj, inviger landshövding Ylva Thörn Engelska parken i Kloster, Hedemora kommun. Efter en lång törnrosasömn återuppstår parken i nyrestaurerat skick. I samband med invigningen bjuds besökarna på guidade turer, föreläsningar, skattjakt för barn, musikunderhållning och mycket annat. Media är varmt välkomna att närvara.

- För ett par år sedan påbörjades arbetet med att återskapa den Engelska parken i Kloster. Det har resulterat i fem nya broar över Klosterån och nya natursköna gångstigar med sittplatser i den lummiga trädgården. Hela området har hägnats in och betas av får. Vi är väldigt nöjda med resultatet och hoppas att många vill komma och inviga parken med oss på söndag, säger Olle Lind som är antikvarie på Länsstyrelsen.

Parken är ett av de intressantaste exemplen på engelska parker i Dalarna, anlagd runt år 1800. Länsstyrelsen har satsat cirka 1,7 miljoner kronor av anslaget för kulturmiljövård, vilket är en av de största satsningarna inom kulturmiljö från Länsstyrelsens sida förra året. Arbetet har skett i samverkan med Stiftelsen Husbyringen, som är projektägare, och fastighetsägarna Johan Backlin och Theres Oljans Backlin.

Plats: Klosters herrgård, Hedemora kommun.

Datum: 26 maj 2019

Tid: Programmet startar kl. 14.00

Programmet i sin helhet finns på vår webbplats: https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/kalenderhandelser---dalarna/2019-05-02-invigning-av-den-engelska-parken-i-kloster.html

Mer information finns i den bifogade restaureringsplanen.

Välkomna!

För mer information kontakta:

Olle Lind, Antikvarie

E-post: Olle.lind@lansstyrelsen.se

Telefon: 010 225 04 47, 070-3444875

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.