Skip to main content

Presskonferens: 2020 blir barnkonventionen svensk lag – nu sätter Dalarna barnens rättigheter i fokus

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2018 11:36 CEST

Barns rättigheter och ställning kommer att stärkas, särskild inom det svenska rättsväsendet. Foto: Jenn Evelyn-Ann för Unsplash

24 och 25 oktober bjuder Länsstyrelsen, tillsammans med Rädda barnen, in länets aktörer till kompetenshöjande dagar med fokus på barnens rättigheter. Hur skapar vi lika uppväxtvillkor för barn i Dalarna? Hur möter vi barn i utsatta situationer? Och vad betyder det att barnkonventionen blir svensk lag? Det är några av frågorna som kommer att behandlas under dagarna, dit vi även bjuder media till en presskonferens.

Barnkonventionen är sedan 1990 juridiskt bindande för Sverige, men det har funnits brister i tillämpningen. Genom att göra konventionen till lag blir det tydligare att barn är egna individer med egna rättigheter. Det betyder att barns rättigheter och ställning kommer att stärkas, särskild inom det svenska rättsväsendet.

För att öka kunskapen om barnkonventionen i kommuner, landsting och statliga myndigheter, bjuder Länsstyrelsen och Rädda barnen nu in till två kunskapshöjande dagar. Det blir bland annat föreläsningar från Karin Sjömilla Fagerholm, jurist på Barnombudsmannen, och workshops med Emerga, ett konsultföretag som specialiserat sig på utbildning, utvärdering och kartläggning av mänskliga rättigheter och dess implementering. Se hela programmet här.

Presskonferens
I samband med dagarna bjuder vi in media till en presskonferens. Här kommer Landshövding Ylva Thörn att medverka tillsammans med bland andra Karin Sjömilla Fagerholm från Barnombudsmannen och Salam Abu-Iseifanfrån från Rädda barnen.

När: Presskonferensen hålls 24 oktober kl. 10.15-10.45. 
Var: Green hotell i Tällberg, lokal Greenverket
Anmälan: för att vi ska skapa så bra förutsättningar som möjligt för medierapportering vill vi att ni anmäler er närvaro till daniel.falt@lansstyrelsen.se, senast den 23 oktober.

För mer information kontakta:
Martina von Seth, integrationshandläggare för ensamkommande barn, Länsstyrelsen i Dalarnas län
Mail: martina.von.seth@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 04 53

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.