Gå direkt till innehåll
Syftet med webbutbildningen "Ett Dalarna för alla" är att lära och inspirera anställda inom offentlig verksamhet att utöva ett gott och inkluderande bemötande.
Syftet med webbutbildningen "Ett Dalarna för alla" är att lära och inspirera anställda inom offentlig verksamhet att utöva ett gott och inkluderande bemötande.

Pressmeddelande -

Säter är dalakommunen där du kan räkna med ett bra bemötande

Under hösten 2018 har åtta dalakommuner och kommunala bolag tävlat med varandra om att få så många anställda som möjligt att gå webbutbildningen ”Ett Dalarna för alla”. Tävlingen avgjordes vid årsskiftet och Länsstyrelsen kan nu säga stort grattis till Säters kommun där hela 64 procent av kommunens anställda genomfört utbildningen.

– Syftet med webbutbildningen är att lära och inspirera anställda inom offentlig verksamhet att utöva ett gott och inkluderande bemötande. Med hjälp av utbildningen vill vi motverka diskriminering och skapa ett jämlikt Dalarna där alla människor, oavsett kön och bakgrund, får sina rättigheter tillgodosedda, säger Saga Hillerström, projektledare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Organisationer som varit med och tävlat är deltagare i ESF-projektet Jämställt hela tiden och består av kommunerna Falun, Hedemora, Mora, Säter, Älvdalen, Gagnef, samt Hedemora Näringsliv AB. Totalt är det 2 891 personer som fram till dagens datum genomfört utbildningen.

Malin Lilja Altörn är Fritidschef i Säter. Den kommun som lyckats allra bäst med att engagera sina medarbetare i utbildningen.

– Jämställdhet är en fråga för hela vår organisation. Webbutbildningen upplever vi som väldigt praktisk, i och med att våra verksamheter och medarbetare kan använda den flexibelt. Vi har också märkt att jämställdhetsperspektivet hänger ihop med annat som bemötande och delaktighet. Det är goda effekter som vi inte visste att vi skulle få på köpet i och med projektet, säger Malin.

Till andra kommuner som vill arbeta med jämställdhetsfrågan säger Malin:
 – Ge cheferna och medarbetare rätt förutsättningar och sätt fokus på vad ni vill åstadkomma.

Silver till Gagnef och brons till Hedemora
Andra organisationer som lyckats få sina medarbetare att engagera sig i utbildningen är Gagnefs kommun som med 41 procents deltagande kom på andra plats, och Hedemora kommun som med 25 procents deltagande kom på tredje plats.

Det är Hedemora kommun och Länsstyrelsen i Dalarnas län som tagit fram utbildningen med EU-medel från asyl, migration och integrationsfonden (AMIF) och Europeiska socialfonden (ESF) – genom projekten ”En väg in” och ”Jämställt hela tiden”. 

Även om tävlingen är avgjord så finns utbildningen kvar. Under 2019 har Länsstyrelsen i Dalarnas län och Botkyrka kommun beslutat sig för att implementera webbutbildningen i sina organisationer. Läs mer om utbildningen på https://jamliktdalarna.se/om-utbildningen.html

För mer information kontakta
Saga Hillerström, projektledare, Länsstyrelsen i Dalarnas län
Mail: saga.hillerstrom@lansstyrelsen.se
Tel: 010 225 03 70

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Presskontakt

Daniel Fält

Daniel Fält

Kommunikationsstrateg 0730 28 33 91

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige