Gå direkt till innehåll
Nu blir det fler laddstationer i Dalarna
Nu blir det fler laddstationer i Dalarna

Pressmeddelande -

Snart blir det lättare att köra elbil i Dalarna

Idag har ytterligare 15 projekt i Dalarna tilldelats pengar från Klimatklivet för investeringar som minskar utsläpp av växthusgaser. Stort fokus ligger på laddinfrastruktur för elfordon och länet förstärks nu med 13 strategiskt placerade laddstationer och snabbladdare. Sammanlagt delas 3,4 miljoner kronor ut i Dalarna. Utöver laddning för elbilar går pengarna också till investeringar i en tankstation för HVO i Gagnef och en simulator för att ersätta den diseldrivna traktorkörningen på Stiernhööksgymnasiet i Rättviks kommun.

Dalarna, fjärde bäst i landet

Dalarnas län ligger på fjärde plats i landet när det kommer till antalet laddstationer för elfordon (källa: www.laddinfra.se). Samtidigt finns det fortfarande vita fläckar på länskartan där människor idag saknar möjlighet att ladda sina fordon. Genom de nya investeringarna ökar möjligheten att använda elbilar i hela Dalarna.

– Det här är ett viktigt steg i riktningen mot en fossilfri fordonsflotta säger Kerstin Angberg-Morgården, energi- och klimatstrateg på Länsstyrelen Dalarna.

Tankstation i Gagnef ger högst klimatnytta per krona

– Att hitta alternativa drivmedel för godstransporter är angeläget, säger Maria Saxe, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Dalarna.

HVO är ett klimatsmart drivmedel för tunga transporter som kan produceras av vegetabiliska och animaliska oljor. Tankstationen sätts upp av familjeföretaget Gagnef Boställe och Potatis AB och är den investeringen som ger högst klimatnytta per krona i den här ansökningsomgången.

– Med en tankstation på gården kan de bedriva ett fossilfritt jordbruk och säkerställa att transporterna av potatisen från gården sker fossilfritt. Stationen kommer även vara öppen för andra transportörer och möjliggör för fler fossilfria godstransporter i länet, avslutar Maria.

Simulator ersätter dieseldriven traktor

– Vi på länsstyrelsen ser den här ansökan som ett innovativt exempel på verkligt nytänkande. På Stiernhööksgymnasiet i Rättvik byter de helt enkelt ut den traditionella dieseldrivna traktorkörningen mot likvärdig träning i en simulator, säger Kerstin Angberg-Morgården.

Beviljade stöd i Klimatklivet hittills

Stödet ges till de åtgärder som ger den största varaktiga minskningen av utsläpp av växthusgaser per investeringskrona. Sedan hösten 2015 har 330 ansökningar i Sverige fått stöd. Totalt ska två miljarder kronor delas ut fram till och med 2018. Privatpersoner kan inte söka stödet som annars är öppet för både företag, organisationer och föreningar. Ambitionen är att åtgärderna ska minska växthusgasutsläppen i Sverige med 243 000 ton per år, och att de under åtgärdernas hela livslängd ska ha minskat utsläppen i Sverige med 4 miljarder ton.

Här hittar du mer infromation om klimatklivet: https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Pages/stod-for-lokala-klimatinvesteringar.aspx

För ytterligare information om Klimatklivets investeringsstöd i Dalarna, kontakta Kerstin Angberg-Morgården, tfn 010 225 02 76, mail kerstin.angberg.morgarden@lansstyrelsen.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige