Skip to main content

Trygga platser – minskad brottslighet och ökad trygghet med platssamverkan

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2020 13:38 CEST

Foto: Erika Sjöqvist, Stiftelsen Tryggare Sverige.

Länsstyrelsen Dalarna har fått beviljat 1,8 miljoner kronor från Vinnova för att inom projektet Trygga Platser hjälpa kommuner att minska brottsligheten och öka tryggheten genom att initiera och driva platssamverkan.

Många kommuner har idag problem med brott och otrygghet som man försöker lösa på olika sätt – många väljer att anlita ordningsvakter och sätta upp övervakningskameror. Men ibland kan det vara helt andra åtgärder som har störst effekt på brottsligheten, en sådan åtgärd kan vara att arbeta med platssamverkan.

– Platssamverkan handlar om att kommun, fastighetsägare, näringsidkare och civilsamhället genom ett strukturerat samarbete arbetar med trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder runt en speciell plats, säger Tor Lundberg, brottsförebyggande samordnare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Ökad trygghet och säkerhet

Trygga platser är ett samarbetsprojekt mellan Stiftelsen Tryggare Sverige, Svenska Stadskärnor och Länsstyrelserna i Dalarna och Västmanland som pågår fram till mars 2022. Länsstyrelsen i Dalarna är koordinator för projektet.

Projektet startade den 1 april i Avesta och efter sommaren kommer Falun och ytterligare två kommuner från Västmanlands län att ansluta för att testa samverkansmodellen.

– Projektets syfte är att höja kunskapen och bidra till ökad säkerhet och trygghet i kommunerna. Vi testar nu den här samverkansmodellen på fyra platser men förhoppningen är att projektet i förlängningen bidrar till att kommuner runt om i landet får ytterligare verktyg att använda i sitt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, avslutar Tor Lundberg.

För mer information, kontakta

Tor Lundberg, brottsförebyggande samordnare på Länsstyrelsen i Dalarnas län

Tel 010-225 04 35

Mejl tor.lundberg@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.