Gå direkt till innehåll
Foto: Erika Sjöqvist, Stiftelsen Tryggare Sverige.
Foto: Erika Sjöqvist, Stiftelsen Tryggare Sverige.

Pressmeddelande -

Trygga platser – minskad brottslighet och ökad trygghet med platssamverkan

Länsstyrelsen Dalarna har fått beviljat 1,8 miljoner kronor från Vinnova för att inom projektet Trygga Platser hjälpa kommuner att minska brottsligheten och öka tryggheten genom att initiera och driva platssamverkan.

Många kommuner har idag problem med brott och otrygghet som man försöker lösa på olika sätt – många väljer att anlita ordningsvakter och sätta upp övervakningskameror. Men ibland kan det vara helt andra åtgärder som har störst effekt på brottsligheten, en sådan åtgärd kan vara att arbeta med platssamverkan.

– Platssamverkan handlar om att kommun, fastighetsägare, näringsidkare och civilsamhället genom ett strukturerat samarbete arbetar med trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder runt en speciell plats, säger Tor Lundberg, brottsförebyggande samordnare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Ökad trygghet och säkerhet

Trygga platser är ett samarbetsprojekt mellan Stiftelsen Tryggare Sverige, Svenska Stadskärnor och Länsstyrelserna i Dalarna och Västmanland som pågår fram till mars 2022. Länsstyrelsen i Dalarna är koordinator för projektet.

Projektet startade den 1 april i Avesta och efter sommaren kommer Falun och ytterligare två kommuner från Västmanlands län att ansluta för att testa samverkansmodellen.

– Projektets syfte är att höja kunskapen och bidra till ökad säkerhet och trygghet i kommunerna. Vi testar nu den här samverkansmodellen på fyra platser men förhoppningen är att projektet i förlängningen bidrar till att kommuner runt om i landet får ytterligare verktyg att använda i sitt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, avslutar Tor Lundberg.

För mer information, kontakta

Tor Lundberg, brottsförebyggande samordnare på Länsstyrelsen i Dalarnas län

Tel 010-225 04 35

Mejl tor.lundberg@lansstyrelsen.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Kontakter

Kajsa Kilström

Kajsa Kilström

Presskontakt Kommunikatör 073-0459851
Lotta Larson

Lotta Larson

Presskontakt Kommunikationschef Länsstyrelsen Dalarna och landshövdingens presskontakt 010-22 50 204
Daniel Fält

Daniel Fält

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0730 28 33 91
Åsa Horn

Åsa Horn

Presskontakt Kommunikatör 076-1461479

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige