Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Uppdaterad pressinbjudan – ny tid 9.30: Så klarar vi elförsörjningen i Dalarna tillsammans!

Den 22 oktober samlas Dalarnas elnätsbolag, representanter för näringslivet och regionala aktörer för att påbörja arbetet med att ta fram en strategi för hur vi ska klara elförsörjningen i Dalarna.

När fossil energi ersätts ökar elbehovet, t.ex. för elfordon och omställning i industrin. En stor del av den nya produktionen kommer att vara solkraft och vindkraft. Andra trender är att energiproduktionen sker allt mer decentraliserat där många aktörer, inklusive enskilda fastighetsägare, blir energiproducenter.

Framtida utmaningar inom elförsörjning

För att få ett hållbart energisystem krävs att vi inte bara ser till den totala mängden energi, utan vi måste hushålla med den effekt som finns. Det handlar om att produktion och efterfrågan ska möta varandra på ett balanserat sätt. För energianvändare gäller att i möjligaste mån utjämna sin energianvändning över tid för att sänka effekttopparna och styra behoven till tider då effekten är tillgänglig, vilket bidrar till att minska utmaningarna för hela energisystemet. Elnäten behöver samtidigt ha tillräcklig överföringskapacitet.

Utan tillräcklig energiförsörjning hindras tillväxten i många sektorer och Sverige riskerar sin konkurrenskraft, samtidigt som det finns risk för avbrott. Bedömningen är dessutom att elanvändningen i Sverige kommer att öka och det är svårt att hinna bygga ut kapaciteten i elnäten i samma takt som efterfrågan växer.

Aktuella aktiviteter

För närvarande gör vi en studie av nuläget i Dalarna för att kartlägga vilka problem vi har, flaskhalsar, utbyggnadsbehov av elnäten, effektbalans nu och i framtiden samt vilka åtgärder som behöver vidtas.

För att få en så bra bild som möjligt av nuläget så behöver vi få in synpunkter från företag i Dalarna och andra organisationer om upplevda problem med elförsörjningen, förslag på lösningar och hur man ser på dessa frågor.

Media är inbjudna (OBS! Ny tid)

Detta och mycket annat kommer vi att diskutera den 22 oktober på Hotell Galaxen i Borlänge.
Media är varmt välkomna att få information och träffa elnätsbolag klockan 09.30.

För mer information kontakta:

Marit Ragnarsson, projektledare på enheten för Agenda 2030, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

E-post: Marit.Ragnarsson@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-2250382

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Kontakter

Kajsa Kilström

Kajsa Kilström

Presskontakt Kommunikatör 073-0459851
Lotta Larson

Lotta Larson

Presskontakt Kommunikationschef Länsstyrelsen Dalarna och landshövdingens presskontakt 010-22 50 204
Daniel Fält

Daniel Fält

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0730 28 33 91
Åsa Horn

Åsa Horn

Presskontakt Kommunikatör 076-1461479

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige