Gå direkt till innehåll
Ska 550 stödmedlemmar som adopterat över 1400 träd räcka för att ge Låt Parken Leva status som miljöorganisation?
Ska 550 stödmedlemmar som adopterat över 1400 träd räcka för att ge Låt Parken Leva status som miljöorganisation?

Pressmeddelande -

Järvaföreningar till miljödomstolen: ”Förorter rättslösa”

Norra Järva Stadsdelsråd och nätverket Låt Parken Leva har överklagat kyrkogårdsförvaltningens tillstånd att schakta jord och fälla träd i Igelbäckens kulturreservat på Järvafältet. Men Mark- och miljödomstolen godkänner inte de deras rätt att överklaga. ”Domstolens tolkning av lagen gör storstädernas förorter röst- och rättslösa i miljöfrågor” säger föreningarnas företrädare och vädjar till överdomstolen om en ny prövning.

Mark- och miljödomstolen underkänner Norra Järva stadsdelsråd som miljöorganisation eftersom föreningen inte har naturskydd som huvudändamål.

– De har fel. Kulturreservatets syfte är järvabornas livs- och närmiljö och rätt till rekreation. Det är också stadsdelsrådets ändamål, säger ordförande Arne Johansson.

"Principiellt viktigt"

Låt Parken Leva anses inte vara behörig part att överklaga eftersom rörelsen är organiserad som nätverk och inte som en förening med stadgar.

– Den traditionella föreningen Rädda Järvafältet lades ner för två år sedan. Det är så det ser ut i storstädernas ytterområden på 2000-talet. Istället finns Låt Parken Leva med 550 stödmedlemmar och snart 2000 följare på facebook. De förväntar sig att bli hörda, säger talesperson Björn Erdal.

De båda organisationerna har överklagat och vädjar nu till Mark- och Miljööverdomstolen att ta upp deras klagorätt till förnyad prövning.

– Detta är principiellt viktigt. Järvas stadsdelar har 70 000 invånare. De måste ha en chans att hävda sin rätt enligt Miljöbalken och försvara kulturreservatet mot onödigt intrång, säger Arne Johansson. 

.

Kontakt

Låt Parken Leva, Björn Erdal, 076-796 36 11
Norra Järva stadsdelsråd, Arne Johansson, 070-990 38 40

.

Detta har hänt

  1. I februari beslutade Stockholms stadsbyggnadsnämnd att kyrkogårdsförvaltningen får schakta jordmassor i Järva DiscGolfPark, trots att området är ett kulturreservat.
  2. Förvaltningens dispens från reservatets bestämmelser om skydd överklagades av Norra Järva stadsdelsråd och nätverket Låt Parken Leva till Länsstyrelsen.
  3. I slutet av april nekade Länsstyrelsen organisationerna rätten att överklaga.
  4. Norra Järva Stadsdelsråd och nätverket Låt Parken Leva överklagade Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen.
  5. I slutet av september avslog Mark- och miljödomstolen organisationernas överklagande.
  6. Norra Järva Stadsdelsråd och nätverket Låt Parken Leva överklagar nu Mark- och miljödomstolens beslut. Organisationerna vill få sin klagorätt erkänd så att den ursprungliga överklagan av reservatsdispensen kan prövas av Länsstyrelsen.

    Frågan avgörs av Mark- och miljööverdomstolen.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Låt parken leva är ett nätverk med talespersoner från alla stadsdelar runt Järvafältet som sprider kunskap och samlar opinion mot begravningsplatsförslaget "Öarna" i Järva DiscGolfPark. Nätverket bildades inför Järvaveckan 2018 och genomför bland annat en trädadoptionskampanj i parken. 

Målet är att rädda parken genom att få politikerna att flytta begravningsplatsen till en alternativ plats i närheten. Låt parken leva har tagit fram förslaget "Fred" på lämplig mark mellan Järva DiscGolfPark och Hästa gård. "Fred" är en värdig, vacker och tillgänglig begravningsplats till skillnad från kyrkogårdsförvaltningens "Öarna".

Nätverket arbetar för dialog och för att ansvariga politiker ska komma till Tensta, sätta sig in i planerna de beslutat om, och jämföra alternativen.

Kontakter

Sundos Khadim

Sundos Khadim

Presskontakt Talesperson 076-267 39 36
Annika Ilic

Annika Ilic

Presskontakt Talesperson 076-199 74 20

Relaterat innehåll

Bevara unika Järva DiscGolfPark för liv och lek - Flytta den planerade begravningsplatsen till en värdig plats på Järva.

Lokalt förankrat tvärpolitiskt nätverk för integration och hållbar utveckling.

Låt parken leva

Spånga kyrkväg 578
163 62 Spånga
Sverige