Gå direkt till innehåll
Edholm (FP): Bättre Stockholmsluft med färre bilar

Pressmeddelande -

Edholm (FP): Bättre Stockholmsluft med färre bilar

Folkpartiet Stockholms stadshus
Skolroteln

Lotta Edholm (FP)
Gruppledare

Karl Rydå
Presschef
076-12 29 163

Edholm (FP):
Bättre Stockholmsluft med färre bilar

Biltrafiken i innerstaden måste minska. De höga partikelhalterna på Stockholms gator riskerar att ge EU-böter. Redan i onsdags passerades gränsen för antalet tillåtna anmälningar, rapporterar Dagens Nyheter. Folkpartiet föreslår därför tre punkter för minskad biltrafik och bättre luft.

- Stockholms luft måste blir renare och de farliga partiklarna färre. För att vända utvecklingen måste biltrafiken i innerstaden minska. Det gäller bilresor in till innerstaden, men främst de som sker helt innanför tullarna. Därför måste trängselskattens storlek och även antalet betalstationer ses över, säger Lotta Edholm (FP), gruppledare Folkpartiet Stockholm.

- När bilarna blir för många stör de inte bara annan trafik, utan står även i vägen för varandra. Färre bilar på innerstadsgatorna underlättare för stockholmarna att välja cykel eller buss i stället för bil. Men det ökar också framkomligheten för dem som är beroenda av bil, säger Lotta Edholm (FP), gruppledare Folkpartiet Stockholm.

- Luftkvaliteten i innerstaden visar hur viktigt det är att trängselskatten görs om till en avgift. Trängselskatten får inte bli en skatt bland alla andra. Pengarna måste tillfalla satsningar i Stockholm, inte ta omvägen över statskassan, säger Lotta Edholm (FP), gruppledare Folkpartiet Stockholm.

Folkpartiets förslag för minskad biltrafik och högre luftkvalitet

Mer flexibel trängselskatt. Ta ut en betydligt högre taxa vid trafiktoppar än vid lågtrafik. Trängselavgift bör även kunna tas ut vid fler skärningspunkter (exempelvis genom ett, eller ett flertal, snitt i innerstaden) för att göra de korta bilresor inom innerstaden som inte är nödvändiga mindre attraktiva. Trängselskatten ska omvandlas till en avgift som tillfaller Stockholmsregionen.

Ökad framkomlighet för cykel och kollektivtrafik. Inför fler reserverade körfält för kollektivtrafiken, fler cykelbanor och färre parkeringsplatser. Detta innebär att plats kommer att tas från gatuparkering och biltrafik. Det är en nödvändig prioritering.

Satsa på kollektivtrafiken. Om andelen bilar i innerstaden ska minska måste fler välja kollektivtrafik. En grundläggande förutsättning för detta är en förstärkt och välfungerande kollektivtrafik.


Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Niki Westerberg

Niki Westerberg

Presskontakt Presschef 0761229843
Erika Larsson

Erika Larsson

Presskontakt Pressekreterare 076-122 94 86 (Ej sms)

Linn Friman

Presskontakt Pressekreterare 076-122 94 86 (Ej sms)

Liberalerna i Stockholms stadshus

Pressjournummer: 076-122 94 86 (ej sms)
Jan Jönsson (L) är socialborgarråd i Stockholms stad samt gruppledare för Liberalerna i Stockholms stadshus. Isabel Smedberg-Palmqvist (L) är skolborgarråd i Stockholms stad. Linn Friman och Erika Larsson är pressekreterare hos Liberalerna i Stockholms stadshus.

Liberalerna i Stockholms stadshus
Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1
10535 Stockholm