Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kraftsamling kring Nordens klimat – inbjudan till konferens 23-25 oktober i Norrköping

Hur bemöter vi i Norden ett förändrat klimat? EU-politiker, toppforskare och näringsliv talar under en nordisk klimatanpassningskonferens om varför det är angeläget att snabba på klimatanpassningsarbetet. På programmet står bland annat hur olika nordiska huvudstäder valt att klimatanpassa samt hur man ska kunna engagera medborgare i klimatanpassningsarbetet. Alla som arbetar med, eller på annat sätt är intresserade av klimatanpassning, är välkomna att delta.

Vad gör vi i Norden när temperaturerna stiger och skyfallen kommer allt oftare? I fokus för Nordic Conference on Climate Change Adaptation (NOCCA) står utbyte av goda exempel på klimatanpassning runt om i Norden och hur vi ska kunna hitta lösningar på olika samhällsutmaningar. Exempelvis diskuteras behovet av modiga politiker och vilka affärsmöjligheter det förändrade klimatet skapar. 

På ett av seminarierna träffas infrastrukturexperter från hela Norden för att ta sig an de svåra frågorna om hur samhället ska värdera klimateffekter på lång sikt. Det vill säga längre in i framtiden än vad dagens klimatscenarier sträcker sig, och vilken strategi som behövs för att anpassa befintlig infrastruktur på ett effektivt sätt.

För första gången träffas också utvecklare av spel och interaktiva applikationer för klimatanpassning i Norden för att synliggöra detta styrkeområde och hitta nya utvecklingsmöjligheter. 

Innan konferensen går av stapeln släpper FN:s klimatpanel, IPCC, den slutliga versionen av specialrapporten ”1.5 graders global uppvärmning”. Under klimatförhandlingarna i Paris 2015 efterfrågades ett vetenskapligt underlag som kan beskriva vilka klimateffekter som följer vid 1,5 graders global uppvärmning och möjliga utvecklingsvägar. På konferensen kommer en specialaktivitet ägnas åt rapporten och vad den säger om klimatanpassning.

Huvudtalare på konferensen är bland annat toppforskaren Karen O’Brien, professor vid Oslo universitet. Hon arbetar med frågor som rör globala miljöförändringar, omställning, sårbarhet, anpassning av klimatförändringar och säkerhet. Hon är särskilt intresserad av hur samhällen både skapar och svarar på förändringar.

Konferensen ingår i programmet för Sveriges ordförandeskap 2018 i Nordiska Ministerrådet.

Arrangörer av Nordic Conference on Climate Change Adaptation (NOCCA) är Linköpings universitet, SMHI och Norrköpings kommun.

Nu finns programmet ute. Boka datumet – varmt välkomna!


Nordic Conference on Climate Change Adaptation (NOCCA)
Datum: 23-25 oktober 2018
Plats: Louis De Geer Konsert & Kongress, Norrköping

Kontaktpersoner:

Mattias Hjerpe
Titel: universitetslektor Linköpings universitet,
Kontaktuppgifter: mattias.hjerpe@liu.se, 011- 36 34 38

Åsa Sjöström
Titel: verksamhetsledare Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI
Kontaktuppgifter: asa.sjostrom@smhi.se, 011- 495 82 18

Merja Willman
Titel: koordinator hållbar utveckling, Norrköpings kommun
Kontaktuppgifter: merja.willman@norrkoping.se, 011- 15 19 83

Hemsida samt program

Om Nordic Conference on Climate Change Adaptation (NOCCA):
Konferensen vänder sig till alla som arbetar med klimatanpassning lokalt, regionalt och nationellt från forskning, politik och förvaltning, näringsliv och inom intresseorganisationer. Konferensen syftar till att utbyta idéer kring klimatanpassning och hitta möjligheter för lösningar i olika samhällssektorer, öka kunskapen om den senaste forskningen och praktiska erfarenheter av klimatanpassning samt diskutera hur man kan integrera åtgärder för att klimatanpassa och minska utsläppen av växthusgaser.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats på webben under den gångna veckan. Prenumerera här!

Kontakter

Anders Törneholm

Anders Törneholm

Presskontakt Forskningskommunikatör Teknik och naturvetenskap 013-28 68 39
Karin Söderlund Leifler

Karin Söderlund Leifler

Presskontakt Forskningskommunikatör Medicin och naturvetenskap 013-28 13 95
Jonas Roslund

Jonas Roslund

Presskontakt Forskningskommunikatör Samhällsv., humaniora och utbildningsv. 013 28 28 00
Anna-Karin Thorstensson

Anna-Karin Thorstensson

Presskontakt Enhetschef Allmänna mediaförfrågningar 013-281302

Välkommen till Linköpings universitet (LiU)!

Universitetet bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning i nära samverkan med näringsliv och samhälle, bland annat inom material, IT och hörsel. I samma anda erbjuder Linköpings universitet, LiU, ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer.

Universitetet har 35 900 studenter och 4 300 medarbetare vid fyra campus som tillsammans söker svar på samtidens komplexa frågor. Studenterna är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden och enligt internationella rankningar är LiU bland de främsta i världen.

Linköpings universitet (LiU)
581 83 Linköping