Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pupillens storlek avgör hur mycket du anstränger dig

Att mäta hur bra en hörapparat fungerar är inte alltid så lätt, men ögats pupill kan ge en fingervisning. För ju mer vi anstränger oss för att förstå, desto större blir pupillen. Det är bara ett av de forskningsrön som presenteras under den första vetenskapliga konferensen kring kognitivt hörande som hålls i Linköping 19-22 juni.

Den holländska forskaren Sophia Kramer på forskningsinstitutet Emgo, Institute for Health and Care Research, är en av de toppforskare som deltar i världens första konferens om kognitivt hörande.

Hon beskriver Pupillometrin, som är en av flera metoder att mäta hur väl en hörapparat fungerar.  Hennes forskning visar att vi på pupillens storlek kan se hur mycket en människa anstränger sitt arbetsminne, korttidsminne, för att uppfatta det som sägs.

Även andra typer av mätmetoder presenteras, som mätning med funktionell magnetkamera, fMRI. Den ger bilder av syreförbrukningen i cellerna och forskarna kan se var i hjärnan aktiviteten finns, samt hur olika typer av kognitiva förmågor aktiverar olika nätverk i hjärnan.

Metoder att mäta kognitivt hörande är ett av sju teman under konferensen som sätter fokus på det som händer i hjärnan när vi hör. Bara en del av vårt hörande kommer från den fysiska ljudvågen, det vi faktiskt uppfattar beror sedan på hur hjärnan processar signalen, tolkar och tar hand om informationen. 

Övriga teman tar exempelvis upp rönen inom hjärnforskning, teckenspråk, hur långt man kommit i forskningen om hörapparater och påverkan av åldrande.

- Vi är mycket glada att vi får hit de absolut bästa i världen inom respektive område, säger Jerker Rönnberg, professor på Linnécentrum HEAD och huvudansvarig för konferensen.

 ----------------------------------

För kontakt med talarna eller information om de svenska resultaten kontakta Jerker Rönnberg, 013 28 21 07 eller jerker.ronnberg@liu.se

Konferensen First International Conference on Cognitive Hearing Science for Communication, hålls i Konsert & Kongress i Linköping 19-22 juni.

Fullständigt program

Om Linnècentrum HEAD

Jerker Rönnberg driver Vetenskapsrådets stora tioåriga satsning Linnécentrum HEAD, Hearing and Deafness, inom Institutet för handikappvetenskap., IHV.

IHV är ett samarbete mellan Linköpings och Örebro universitet.

Forskningsteamen är tvärvetenskapliga och forskar kring frågor hur personer med dövhet eller hörselskada använder sina kognitiva resurser för att kommunicera i vardagen.

Ämnen

Kontakter

Anders Törneholm

Anders Törneholm

Presskontakt Forskningskommunikatör Teknik och naturvetenskap 013-28 68 39
Karin Söderlund Leifler

Karin Söderlund Leifler

Presskontakt Forskningskommunikatör Medicin och naturvetenskap 013-28 13 95
Jonas Roslund

Jonas Roslund

Presskontakt Forskningskommunikatör Samhällsv., humaniora och utbildningsv. 013 28 28 00
Anna-Karin Thorstensson

Anna-Karin Thorstensson

Presskontakt Enhetschef Allmänna mediaförfrågningar 013-281302

Välkommen till Linköpings universitet (LiU)!

Universitetet bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning i nära samverkan med näringsliv och samhälle, bland annat inom material, IT och hörsel. I samma anda erbjuder Linköpings universitet, LiU, ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer.

Universitetet har 40 400 studenter och 4 500 medarbetare vid fyra campus som tillsammans söker svar på samtidens komplexa frågor. Studenterna är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden och enligt internationella rankningar är LiU bland de främsta i världen.

Linköpings universitet (LiU)
581 83 Linköping