Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Själviskt beteende kan minska med hjälp av information


”Orättvist!” Det hör man ofta förlorare av en tävling säga. Men vinnaren klagar sällan. Forskning vid Linköpings universitet har visat att deltagare i konkurrensutsatta situationer, exempelvis en anställningsprocess, accepterar resultaten bättre om de fått information om att processen varit rättvis. De blir också mindre själviska.

Psykologisk forskning visar att vi människor anser att våra framgångar beror på oss själva, medan misslyckanden beror på yttre omständigheter, som till exempel orättvisa processer. Tidigare studier har även visat att egoistiskt och omoraliskt beteende ökar när processer varit orättvisa. Studien från Linköpings universitet visar att samma tendenser kan förekomma i konkurrensprocesser där ingen av deltagarna haft någon för- eller nackdel.

– När vi misslyckas överskattar vi hur orättvis situationen varit. Det ökar risken att vi blir mer egoistiska och omoraliska. Exempelvis kan det leda till att anställda börjar prata illa om kollegor på arbetsplatsen i en anställningsprocess, säger Kajsa Hansson, doktorand i nationalekonomi vid Linköpings universitet, institutionen för industriell och ekonomisk utveckling (IEI) samt JEDI Lab.

Forskarna vid Linköpings universitet ville undersöka om ett själviskt beteende kan förändras med hjälp av information om att en process, eller konkurrenssituation, faktiskt gått rätt och riktigt till. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Economic Behavior and Organization.

Forskarna rekryterade 444 deltagare till studien som fick tävla mot varandra genom att lösa matematiska uppgifter av olika svårighetsgrad. Efter att tävlingen var avslutad fick deltagarna veta om de vunnit eller förlorat mot den andra deltagaren. Sedan fick både vinnare och förlorare avgöra hur mycket av vinnarens prissumma som de själva tyckte de var värda. Genom att se hur mycket av pengarna som vinnarna ville ge till förlorarna respektive hur mycket pengar förlorarna ville ta av vinnarna, mätte forskarna altruistiskt respektive egoistiskt beteende. De undersökte också om information om att tävlingen gått korrekt till påverkade hur vinnare och förlorare fördelade pengar till varandra.

Resultatet visade att förlorarna tog mindre av vinnarnas prissumma om de fick information om att tävlingen genomförts på lika villkor. Informationen gjorde dem alltså mindre själviska. Utan information däremot överskattade förlorarna hur orättvis tävlingen var. Vinnarnas beteende påverkades dock inte alls av att de fått information om att tävlingen varit rättvis.

– Vi ser att osäkerhet kring rättvisan i en konkurrenssituation gör att man blir mer egoistisk. Men information och transparens kan dämpa detta. För att skapa ett mer etiskt och rättvist samhälle är det alltså inte bara viktigt att skapa och implementera rättvisa processer – att informera om detta kan vara minst lika viktigt, säger Kajsa Hansson.

Utöver Kajsa Hansson så har två forskare från Linköpings universitet, Emil Persson och Gustav Tinghög, samt Shai Davidai från Columbia Business School bidragit till studien.

Kontakt:
Kajsa Hansson, doktorand, 013-28 12 95, kajsa.hansson@liu.se,

Artikel:
Losing sense of Fairness: How information about a level playing field reduces selfish behavior. Kajsa Hansson, Emil Persson, Shai Davidai, Gustav Tinghög (2021). Journal of Economic Behavior and Organization. Publicerad online 9 augusti 2021.
https://doi.org/10.1016/j.jebo...

Ämnen

Kategorier


I nyhetsbrevet "Forskning och samhälle - nyheter från Linköpings universitet" får du ta del av det senaste inom forskning och samverkan vid Linköpings universitet. Vi berättar om nya upptäckter, hur forskning kommer till nytta och hur samverkan bidrar till att kunskap sprids. Prenumerera här!

Presskontakt

Anders Törneholm

Anders Törneholm

Presskontakt Forskningskommunikatör Teknik och ekonomi 013-28 68 39
Karin Söderlund Leifler

Karin Söderlund Leifler

Presskontakt Forskningskommunikatör Medicin och naturvetenskap 013-28 13 95

Jonas Roslund

Presskontakt Forskningskommunikatör Samhällsv., humaniora och utbildningsv. 013 28 28 00
Anna-Karin Thorstensson

Anna-Karin Thorstensson

Presskontakt Enhetschef Allmänna förfrågningar 013-281302

Magnus Johansson

Presskontakt Bildredaktör Pressbilder 013-28 68 38
Mariethe Larsson

Mariethe Larsson

Presskontakt Kommunikationsdirektör Universitetsledning. 013-286966

Relaterat innehåll

Välkommen till Linköpings universitet (LiU)!

Universitetet bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning i nära samverkan med näringsliv och samhälle, bland annat inom material, IT och hörsel. I samma anda erbjuder Linköpings universitet, LiU, ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer.

Universitetet har 35 900 studenter och 4 300 medarbetare vid fyra campus som tillsammans söker svar på samtidens komplexa frågor. Studenterna är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden och enligt internationella rankningar är LiU bland de främsta i världen.

Linköpings universitet (LiU)
581 83 Linköping