Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fler än 6 av 10 svenskar tränar regelbundet

Idag presenterade Livsmedelsföretagen en ny rapport om träning, hälsa och matvanor i Sverige. Av rapporten framgår bland annat att svenskarnas utgifter för motion och hälsa nu ligger runt 50 miljarder kronor per år och att motionstrenden ser ut att stärkas ytterligare i år.  2 av 10 svenskar planerar att delta i ett motionslopp i år.

Undersökningen om svenskarnas motionsvanor som är gjord av Demoskop/Livsmedelsföretagen** visar att 63 procent av svenskarna motionerar regelbundet. Motionsfrekvensen skiljer sig inte nämnvärt mellan män och kvinnor och inte heller mellan inkomst och motion finns någon större koppling.

Sverigedemokrater motionerar minst
Minst antal motionärer, supervalåret 2014, finns bland de som sympatiserar med Sverigedemokraterna. Där är det enbart 45 procent som tränar regelbundet.

Flest flitiga motionärer finns bland kristdemokrater och folkpartister, 82 respektive 77 procent. Alliansen har sammantaget fler flitiga motionärer bland sina väljare än den röd-gröna oppositionen.

Under förra året deltog 1 av 10 svenskar i ett motions/långlopp och ytterligare 1 av 10 planerar att delta i ett lopp i år. Och det finns många att välja på. Förra årets anordnades över 600 motionslopp runt om i Sverige.

50 miljarder på träning och hälsa
Svenskarna lägger också allt mer pengar på motion och hälsa. Livsmedelsföretagen beräknar i rapporten att vi lägger totalt runt 50 miljarder kronor per år, exklusive mat och dryck, för olika utgifter kopplat till motion och hälsa, exempelvis sportutrustning. Bara anmälningsavgifterna till motionsloppen uppgår tillsammans till en kvarts miljard kronor.

Sug efter hälsosam mat
Även våra matvanor styrs allt mer av hälsointresset. Hela 97 procent av livsmedelsproducenterna bedömer att efterfrågan på hälsosamma alternativ kommer att växa mycket eller något framöver.
Bara värdet av försäljningen av frukt- och grönt uppgick till 45 miljarder förra året.

Rapporten finns att ladda ner nedan

Kontakt: Peter Wannding, tel: 0730-32 65 13

** Fakta Demoskopundersökning

1 011 intervjuer
Internetpanel, telefonrekryterad baserat på ett slumpmässigt urval
Målgrupp Allmänheten
Vägning: Resultatet har vägts med avseende på parti, kön och ålder
Period: 24 – 27 januari 2014

 

Ämnen


Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Vi verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.

Kontakter

Daniel Emilson

Daniel Emilson

Presskontakt Press- och mediechef 076-275 83 60
Jimmy Sandell

Jimmy Sandell

Presskontakt Kommunikationschef 073-355 06 07

Om Livsmedelsföretagen

Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Vi verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.